MAN Polska
Powrót do przeglądu

Zarząd i przedstawiciele pracowników osiągnęli porozumienie w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa MAN Truck & Bus

30.03.2021 Bus
  • Przyjęto pakiet działań mający na celu poprawę wyniku do poziomu 1,7 miliarda euro
  • Restrukturyzacja sieci produkcji i projektowania ukierunkowana silnie na technologie przyszłości
  • Redukcja ponad 3500 miejsc pracy w Niemczech we wszystkich grupach zatrudnienia uwzględniająca interesy pracowników
  • Negocjacje kierownictwa przedsiębiorstwa i reprezentacji pracowników ze spółką WSA Beteiligungs GmbH dotyczące przejęcia zakładów w Steyr

Zarząd spółki MAN Truck & Bus SE osiągnął porozumienie z radą pracowników i związkiem zawodowym IG Metall w sprawie zawarcia umowy dla niemieckich zakładów spółki MAN Truck & Bus SE. Otwiera to drogę do przeprowadzenia głębokiej i konsekwentnej restrukturyzacji MAN. Producent pojazdów użytkowych zapowiedział swoją restrukturyzację w ramach transformacji całej branży, aby skutecznie sprostać stawianym branży wyzwaniom, którymi są: napędy bezemisyjne, cyfryzacja i automatyzacja. Do 2030 roku firma MAN zamierza zmienić się z producenta pojazdów użytkowych w wiodącego dostawcę inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych.

Osiągnięte porozumienie jest kamieniem milowym w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Po długotrwałych negocjacjach prezes zarządu MAN Truck & Bus SE, Andreas Tostmann, wyraził zadowolenie z osiągniętego kompromisu: „Udało nam się uzgodnić z przedstawicielami pracowników działania, które przyczynią się do poprawy wyniku na poziomie do 1,7 miliarda euro. Teraz włączymy kolejny bieg i w następnych latach poprzez świadome inwestycje dostarczymy właściwych odpowiedzi dotyczących trzech podstawowych trendów: cyfryzacji, eksploatacji bez emisji CO2 i jazdy autonomicznej. Firma MAN zostanie dogłębnie zrestrukturyzowana i wspólnie udamy się w podróż ku przyszłości. A zmiany nie są MAN obce. Dowiedliśmy tego wielokrotnie w naszej liczącej ponad 260 lat historii przedsiębiorstwa. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w historii MAN.“

Restrukturyzacja sieci jednostek projektowo-badawczych i produkcyjnych

Istotny wkład w poprawę efektywności kosztów będzie miała restrukturyzacja sieci jednostek projektowo-badawczych i zakładów produkcyjnych, ukierunkowana silnie na nowe technologie. Osiągnięte porozumienie generalnie opiera się na postanowieniach przyjętego w styczniu br.dokumentu z wytycznymi.

Monachium pozostanie światową centralą wszystkich spółek należących do MAN Truck & Bus. Ponadto będą się tu nadal mieściły główne zakłady produkcyjne pojazdów ciężarowych oraz centrum projektowe MAN. Tutaj też znajdzie się centrum kompetencyjne MAN dla całego sektora produkcyjnego pojazdów ciężarowych, oprogramowania, wyposażenia elektrycznego i elektronicznego oraz elektromobilności. Monachium przejmie ponadto niektóre zakresy produkcji i projektowania od zakładów w Steyr. W celu stworzenia odpowiednich mocy do produkcji pojazdów ciężarowych z napędami alternatywnymi część produkcji pojazdów ciężarowych i wyposażenia kabin kierowców zostanie przeniesiona do zakładów MAN w Niepołomicach. Procesy operacyjne w zakresie projektowania oraz testowanie autobusów znajdą się w przyszłości przy zakładzie MAN w Ankarze. Pod koniec 2022 roku znajdzie tam zatrudnienie na czas nieokreślony ponad 7 500 pracowników.

Norymberga stanie się centrum kompetencyjnym w zakresie projektowania i produkcji nowych technologii napędu (np. napęd elektryczny, napęd wodorowy). Będzie też wiodącym zakładem produkującym napędy tradycyjne i alternatywne. Norymberga przejmie od Steyr niektóre zakresy prac projektowych. Aby w przyszłości lepiej poświęcić się nowym technologiom napędu, zostanie zmniejszony zakres prac projektowych w dziedzinie silników Diesla i będzie wydzielony sektor produkcji części bez kluczowych kompetencji. Pod koniec 2022 roku zakład w Norymberdze będzie zatrudniać na czas nieokreślony ponad 3 100 pracowników.

Salzgitter pozostanie zakładem montażowym osi nienapędzanych dla całej grupy TRATON na terenie Europy. Ponadto zakład ten będzie odpowiedzialny za globalne procesy logistyczne w MAN. Salzgitter przejmie także niektóre zakresy logistyki części zamiennych od zakładów w Steyr. Dział produkcji rur i części do osi przedniej zostanie przeniesiony do zakłady MAN w Bánovcach na Słowacji. Pod koniec 2022 roku zakład w Salzgitter będzie zatrudniać na czas nieokreślony ponad 1 900 pracowników.

Wittlich zostanie zmniejszony, lecz nadal będzie funkcjonował w zakresie modyfikacji pojazdów ciężarowych. Pod koniec 2022 roku zakłady w Wittllich będą zatrudniać na czas nieokreślony ponad 60 pracowników.

Steyr nadal pozostaje zakładem do dyspozycji MAN. Zarząd i przedstawiciele pracowników przeprowadzają aktualnie konstruktywne negocjacje ze spółką WSA Beteiligungs GmbH dotyczące przejęcia zakładu stanowiącego alternatywę dla jego zamknięcia.

Poza restrukturyzacją obszarów projektowania i produkcji strony umowy zbiorowej porozumiały się w kwestii ograniczenia funkcji administracyjnych oraz wsparcia.

Plan socjalny i zbiorowa umowa pracy dotycząca przyszłości

Przedstawiciele pracodawcy i pracowników osiągnęli porozumienie w sprawie redukcji ponad 3 500 miejsc pracy w Niemczech. Liczba ta obejmuje pracowników zatrudnionych bezpośrednio w firmie oraz pracowników użyczonych i zatrudnionych na czas określony. W wynegocjowanym planie socjalnym udało się osiągnąć porozumienie dotyczące redukcji miejsc pracy w sposób możliwy do zaakceptowania dla pracowników poprzez szersze wykorzystanie przepisów dotyczących pracy w niepełnym wymiarze godzin przed emeryturą, upływu terminu umów o pracę zawartych na czas określony, redukcję liczby pracowników użyczonych oraz dobrowolne oferty odpraw. Przedsiębiorstwo oferuje swoim pracownikom także możliwość przejścia na inne stanowisko w ramach koncernu Volkswagena.

Wszystkie instrumenty dotyczące pracowników są dla obu stron dobrowolne. W porozumieniu ustalono, że wypowiedzenia uwarunkowane sytuacją przedsiębiorstwa w zakładach MAN Truck & Bus SE na terenie Niemiec będą do dnia 31.12.2026 możliwe wyłącznie za zgodą związku zawodowego IG Metall. W przypadku braku sprzeciwu jednej ze stron porozumienie to ulega przedłużeniu o kolejne pięć lat. Wypowiedziane przez przedsiębiorstwo przepisy dotyczące zbiorowych umów pracy i przepisy zakładowe zostaną ponownie uzgodnione w formie umowy lub zachowają dotychczasową treść.

„Osiągnięte porozumienia tworzą dla MAN podstawę wspólnej realizacji wyzwań związanych z transformacją, która spowoduje zmiany na wszystkich szczeblach naszej działalności i naszej współpracy. Dzięki nim MAN otrzymuje możliwość działania, aby sprostać tym wyzwaniom. Wszystkie środki podjęte w zakresie ochrony interesów personelu są akceptowalne dla pracowników i dają im możliwość dobrowolnego wyboru dalszej drogi. To pokazuje, że MAN jest firmą świadomą spoczywającej na niej odpowiedzialności”, mówi Dr. Martin Rabe, członek zarządu odpowiedzialny za sprawy personalne w MAN Truck & Bus SE.

Kontakt

Pietro  Zollino
MAN Truck & Bus

Corporate Communications


+49 89 1580-2001
Presse-man@man.eu

Fabryka MAN Bus w Starachowicach
01.12.2022 | Bus
Kierownictwo MAN Truck & Bus oraz producent wiązek kablowych PKC skonsultowali oferty zatrudnienia Starachowicach. Celem jest zaoferowanie pracownikom MAN dotkniętym planowaną restrukturyzacją do 500 nowo utworzonych miejsc pracy w zakładzie PKC w Starachowicach.
Więcej
Fabryka MAN Bus w Starachowicach
10.11.2022 | Bus
Firma MAN Truck & Bus SE przyjęła kompleksowy pakiet działań, mających na celu restrukturyzację działalności w obszarze autobusów. Sprzedaż w tym obszarze spadła z około 7 400 sztuk w 2019 roku do około 4 600 sztuk w 2021 roku.
Więcej
13.10.2022 | Bus,  Samochody Dostawcze
W Kielcach trwa najważniejsze wydarzenie branży transportu zbiorowego w Polsce – wystawa Transexpo, na której oczywiście nie mogło zabraknąć MAN Trucks & Bus Polska. Podczas wydarzenia producent otrzymał dwa wyróżnienia: Złoty Medal w kategorii Autobusy za MAN Lion’s City 18 E oraz nagrodę za design stoiska targowego.
Więcej