MAN Polska

Legislacja dotycząca emisji spalin WLTP

Obowiązująca dotychczas metoda NEDC (New European Driving Cycle) zostaje zastąpiona przez WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Zaletą tej metody pomiaru jest lepsza porównywalność, która wynika z jednolitych profili jazdy i procedur pomiarowych. Ponadto struktura testowa metody WLTP ma na celu uzyskanie bardziej realistycznego obrazu wartości zużycia paliwa i emisji spalin.


Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje na ten temat:


MAN TGE, WLTP, masa i homologacja

1. Które pojazdy z serii MAN TGE są objęte metodą testową WLTP?

Objęte są tylko pojazdy o masie odniesienia 2610 kg homologowane wg tzw. procedury „light duty”. W przypadku tej procedury cały pojazd jest umieszczany na rolkowym stanowisku kontrolnym.

Pojazdy o większej masie nie są obecnie objęte nową metodą testową. Ich homologacja odbywa się wg procedury „heavy duty”, w przypadku której tylko silnik jest umieszczany na stanowisku kontrolnym.

2. Od kiedy pojazdy z serii MAN TGE są objęte metodą testową WLTP?

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe samochody osobowe muszą być homologowane na podstawie metody WLTP. W przypadku pojazdów z serii MAN TGE dotyczy to na razie tylko wersji kombi, ponieważ posiada ona homologację osobową (M1). Od 1 września 2019 r. wszystkie pojazdy z serii MAN TGE będą musiały przejść homologację metodą WLTP.

Wszystkie warianty pojazdu MAN TGE z roku modelowego 2020 będą homologowane metodą WLTP i tym samym będą mogły być dopuszczone do ruchu po 1 września 2019 r.

Pojazdy, które uzyskały homologację przed 1 września 2019 r., nie są objęte metodą WLTP.

MAN TGE, WLTP w przypadku nadwozia i zabudowy

3. W jakim zakresie nadwozia i zabudowy są objęte metodą WLTP?

Nadwozia i zabudowy montowane fabrycznie (bezpośrednio przez producenta)

W przypadku nadwozi i zabudów montowanych fabrycznie (bezpośrednio przez producenta) obowiązek wykazania homologacji wg metody WLTP dotyczy pojazdów z roku modelowego 2020. Partner firmy MAN z przyjemnością poinformuje o nowej wartości emisji CO2 pojazdu z nadwoziem.

Nadwozia i zabudowy niemontowane fabrycznie

W przypadku nadwozi i zabudów zamontowanych fabrycznie, ale przed pierwszym dopuszczeniem do ruchu, wartości emisji CO2 są obliczane przez właściwego dealera MAN albo producenta nadwozia za pomocą narzędzia kalkulacyjnego udostępnionego przez firmę MAN.

Przed 1 września 2019 r. pojazdy z nadwoziem i zabudową homologowane według metody NEDC mogą nadal być bez przeszkód dopuszczane do ruchu i nie są objęte zmianą. Po 1 września 2019 r. pojazdy homologowane według metody NEDC będą mogły być dopuszczane do ruchu tylko w ramach wyjątkowego pozwolenia, którego wydanie będzie wymagało złożenia odpowiedniego wniosku.