MAN Polska
Powrót do przeglądu

Pracownicy MAN Truck & Bus udzielają szerokiej pomocy osobom, które w wyniku wojny w Ukrainie znalazły się w potrzebie.

18.03.2022 Samochód ciężarowy

We wszystkich jednostkach i spółkach MAN Truck & Bus obserwujemy pełną gotowość do organizowania zbiórek pieniężnych i różnych innych form pomocy. Od wybuchu wojny w Ukrainie pracownicy MAN na szeroką skalę włączyli się w pomoc potrzebującym. Zbierali środki pomocy, organizowali transporty, przekazywali pieniądze i oferowali bezpośrednią pomoc uchodźcom. W miarę możliwości MAN wspiera organizacje charytatywne, udostępniając im swoje pojazdy. Wiele zakładów produkcyjnych i spółek handlowych dostarcza zebrane dary do regionów objętych kryzysem i przewozi uchodźców w bezpieczne miejsca.

„Gotowość naszych koleżanek i kolegów do pomocy potrzebującym jest zadziwiająca“, mówi Fabian Heidinger, koordynator akcji pomocy w koncernie. „A wola pomocy nie ustaje. Jesteśmy dumni, że pracownicy MAN z takim zaangażowaniem włączają się w akcje, wykazując przy tym ogromną pomysłowość. Cieszymy się, gdy nasza pomoc dociera do jej adresatów.“

Szczególną gotowość do udzielania wsparcia obserwujemy w zakładach i spółkach handlowych w krajach graniczących bezpośrednio z Ukrainą. Na przykład w Polsce, gdzie pracownicy MAN zorganizowali transport i noclegi dla ukraińskich koleżanek i kolegów, którzy wraz z członkami rodzin opuszczali swoją ojczyznę. Ponadto dostarczyli do granicy artykuły spożywcze i artykuły higieniczne pierwszej potrzeby.

Przy organizacji licznych zbiórek dla potrzebujących pracownicy spółek i zakładów MAN we wszystkich krajach często współpracują z organizacjami partnerskimi. Na przykład, cotygodniowe transporty z pomocą zebraną przez Słowację, w które włączyła się także spółka MAN Austria, realizowane są za pośrednictwem partnerów z terenów przygranicznych w Ukrainie, gdzie organizowana jest ich dalsza dystrybucja. W pierwszym transporcie dostarczono 10 000 konserw z artykułami spożywczymi oraz leki, śpiwory i generatory prądu.

Udostępnienie pojazdów jest istotnym aspektem pomocy. Spółka MAN Truck & Bus France udostępniła służbie obrony cywilnej, która we Francji jest odpowiedzialna za koordynację przekazywania darów, pięć pojazdów ciężarowych MAN i innych firm partnerskich współpracujących z MAN. Dzięki temu na granicę polsko-ukraińską zostało już przewiezionych z Francji wiele ton towarów. W Polsce pracownicy MAN udostępnili dziennikarzom samochody dostawcze TGE, dzięki którym również redakcje magazynów branżowych mogły włączyć się w akcje pomocowe.

Także pracownicy spółek i zakładów na terenie Niemiec mogą się pochwalić znakomitą współpracą między inicjatywą prywatną, firmą MAN i organizacjami partnerskimi. W Norymberdze i Monachium wolontariusze posortowali ponad 1 800 paczek z darami i zapakowali je na ponad 100 europaletach. Dzięki temu dwa pojazdy ciężarowe MAN z 34 paletami darów zebranych w ramach akcji zorganizowanej w MAN mogło wyruszyć do północnej Rumunii. Tam znajduje się główny punkt logistyczny obsługiwany przez organizację charytatywną Zakonu Joannitów Johanniter Unfallhilfe e.V., która jako partner MAN przekazuje pomoc do Ukrainy. Także zakład produkcyjny podzespołów w Salzgitter udostępnił samochód TGE, który przewiózł liczne dary na granicę.

W ramach inicjatywy „Brucker helfen der Ukraine“ podjętej w miejscowości Fürstenfeldbruck koło Monachium firma MAN udostępniła zestaw z ciągnikiem TGX. Za kierownicą usiadło dwóch pracowników MAN, którzy bez wynagrodzenia przewieźli załadowany po brzegi darami TGX do Lublina. Stacja serwisowa MAN z Dortmundu, we współpracy ze stowarzyszeniem pomocy dzieciom „Kinder brauchen unsere Hilfe“ (KIBU), zorganizowała zbiórkę rzeczy pierwszej potrzeby. Pracownicy oddziału w Hagen z własnej inicjatywy dostarczyli wiele ton środków pomocy do Krakowa, gdzie przekazali je miejscowej organizacji Caritas. W regionie dystrybucyjnym Północ-Południe zakłady MAN wsparły akcję pomocy organizowaną przez firmę spedycyjną Spedition Bode, która dostarczyła do Warszawy 15 ciężarówek wypełnionych rzeczami dla potrzebujących. Region sprzedaży Południe zebrał od niemieckich stacji serwisowych ponad 500 apteczek, które zostały dostarczone do Ukrainy.

Oprócz licznych akcji zbiórek pracownicy MAN organizują też „zbiórkę załogi“, do której zachęcało kierownictwo firmy i rady pracownicze w koncernie Volkswagena. Zebrane datki przekazywane są do ONZ na pomoc uchodźcom. ONZ ściśle współpracuje z władzami w Ukrainie i w krajach sąsiednich w celu zapewnienia natychmiastowej pomocy.

“Sytuacja jest dynamiczna, stałe pojawiają się nowe potrzeby. W MAN wspólnie uzgadniamy działania, aby zapewnić jak najszerszą i dobrze ukierunkowaną pomoc”, mówi koordynator Fabian Heidinger.

Kontakt

Beata Galas
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
+ 48 795 586 801
Beata.Galas@man.eu

MAN Truck & Bus Polska
03.01.2023 | Samochód ciężarowy
Na drodze widać go z daleka. Wyróżnia się kolorem magenta i pełnym wyposażeniem w akcesoria przydatne każdemu kierowcy. Ten szczególny pojazd od grudnia jeździ w barwach wrocławskiej firmy WynajemTIR.pl. Część przychodu ze sprzedaży firma MAN Truck & Bus Polska przekazała na rzecz inicjatywy „Kobiety za Kółko”, która dostarcza pomoc humanitarną do Ukrainy.
Więcej
Rozwiązania dla pracowników w Starachowicach
22.12.2022 | Bus,  Samochód ciężarowy
Kierownictwo MAN Truck & Bus osiągnęło porozumienie z dwoma zakładowymi Związkami Zawodowymi w sprawie kluczowych punktów rozwiązań odpowiedzialnych społecznie w zakładzie produkcyjnym MAN w Starachowicach. Firma może zaoferować prawie wszystkim pracownikom dotkniętym restrukturyzacją alternatywne miejsca pracy w ramach Grupy MAN lub w firmach zewnętrznych w regionie, takich jak Grupa PKC. Ponadto osiągnięto dalsze porozumienia w sprawie premii relokacyjnych i kompleksowych odpraw.
Więcej
MAN Truck & Bus Polska
05.12.2022 | Bus
2 grudnia 2022 r. Miejski Zakład Komunikacji w Zamościu podpisał umowę z firmą MAN Truck & Bus Polska na zakup i dostawę 14 autobusów elektrycznych Lion`s City E plus siedem dwustanowiskowych stacji przeznaczonych do ładowania pojazdów.
Więcej