MAN Polska

Podejrzana sprawa dotycząca cyberbezpieczeństwa

W przypadku jakichkolwiek przesłanek sugerujących wystąpienie incydentu związanego z bezpieczeństwem cybernetycznym Państwa pojazdu należy skontaktować się z cs-incident@man.eu , podając nazwę pojazdu, którego dotyczy incydent, oraz możliwie jak najdokładniejszy opis okoliczności (czas, miejsce, skutki), jak również samego zdarzenia wzgl. swoich spostrzeżeń.

Zdarzenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym obejmują zazwyczaj przypadki zagrożenia dla bezpieczeństwa cybernetycznego, jak np. przejęcie, dezaktywacja i modyfikacja funkcji pojazdu i/lub funkcji związanych z jego prowadzeniem, przekazywanie danych osobowych bez Państwa zgody lub posługiwanie się fałszywymi danymi oraz niepożądane aktywowanie płatnych funkcji.

W miarę możliwości prosimy o kontakt w języku niemieckim lub angielskim.