MAN Sverige

MAN TGS – utrustning

MAN TGS-utrustning
Vår bekväma MAN-förarhytt TM är tack vare viktbesparande, kompakt konstruktion och bekväm övernattningsmöjlighet idealisk för nyttolastintensiva specialtillämpningar i den nationella fjärrtrafiken.

Förarhytt TM - Den bekväma

 • För nyttolastintensiva transportuppdrag i den nationella fjärrtrafiken
 • Kompakt, viktbesparande konstruktion
 • Stora förvaringsutrymmen
 • Avkopplande bäddar med ribbotten

Till MAN-förarhytt TM
Den viktbesparande, kompakta konstruktionen på vår MAN-förarhytt TN säkrar nyttolastfördelar. Den bekväma bädden med ribbotten erbjuder en hög vilokomfort.

Förarhytt TN - Den flexibla

 • För nyttolastoptimerade speciallastbilar såsom silofordon, byggnadsmaterials- och kyltransporter
 • Kompakt, normalhög konstruktion
 • Bekväm interiör
 • Avkopplande bädd med ribbotten

Till MAN-förarhytt TN
Vår praktiska MAN-förarhytt NN är idealisk för när- och distributionstrafiken, i byggbranschen eller vid kommunal tillämpning.

Förarhytt NN - Den praktiska

 • För när- och distributionstrafik, byggtrafik och kommunal tillämpning
 • Kompakta mått
 • Hög komfort vid in- och utstigning
 • Förvaringsutrymme bakom sätena

Till MAN-förarhytt NN
MAN D26-motor i Euro 6

Motor MAN D26

324 kW – 353 kW – 382 kW

 • Ökad prestanda och ökat vridmoment (+10 hk, +50 Nm i varje effektnivå)
 • Minskning av bränsleförbrukningen med upp till 3,3 procent
 • Enastående ekologisk balans tack vare effektiv, tvåstegs avgasrecirkulation

MAN D15-motor i Euro 6

Motor MAN D15

243 kW - 265 kW - 294 kW

 • Common Rail-insprutningssystem för synnerligen effektiv förbränning
 • Enastående bränsleeffektivitet genom hög verkningsgrad
 • Lägre underhålls- och reparationskostnader tack vare förenklad SCR-avgasefterbehandling
 • Lägre motorvikt och därmed högre nyttolast

Tillkopplingsbar hydrostatisk framhjulsdrift: MAN HydroDrive

Hydrostatisk framhjulsdrift: MAN HydroDrive

 • Ökat väggrepp och riktningsstabilitet på obelagd mark och under vintern
 • Märkbar lägre bränsleförbrukning som ett rent allhjulsfordon
 • Nyttolastfördel från ca 400 till 750 kg jämfört med konventionell allhjulsdrift

Till MAN HydroDrive
Automatiserad växellåda MAN TipMatic för lägre bränsleförbrukning vid hög körkomfort.

Automatiserad manuell växellåda: MAN TipMatic

 • Individuella igångkörnings- och växlingsstrategier för olika användningsområden
 • Minskad bränsleförbrukning vid bekvämt körsätt
 • MAN TipMatic växellådsmanövrering på den högra styrarmen

Till MAN TipMatic
MAN nödbromsassistanssystem (EBA Plus)
MAN nödbromsassistanssystem (EBA Plus)

 • Vidareutvecklad nödbromsassistent ger extra säkerhet
 • Varnar även föraren för förestående kollisioner med korsande fotgängare och cyklister
 • Utlöser automatiskt en nödbromsning i farliga situationer

Till MAN-nödbromsassistanssystem
MAN Front Detection
MAN Front Detection

 • Varnar föraren för olycksrisken vid start eller långsam körning
 • Används för att skydda utsatta trafikanter och bidrar till att öka säkerheten

Till MAN Front Detection
GPS-stödd farthållare: MAN EfficientCruise med PredictiveDrive
GPS-stödd farthållare: MAN EfficientCruise med PredictiveDrive

 • Registrerar i förväg sträckans topografi
 • Beräknar den optimala hastigheten och växlingsstrategin för ett ekonomiskt körsätt – speciellt före uppförsbackar
 • Minimerar avbrott i dragkraft och hjälper till att spara bränsle

Till MAN EfficientCruise
MAN avståndsvarnare
MAN avståndsvarnare

 • Hjälper till att hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon
 • Varnar när säkerhetsavståndet underskrids
 • Kan undvika påkörningar bakifrån och därmed öka säkerheten

Till MAN avståndsvarnaren
Uppmärksamhetsvarnare MAN AttentionGuard
Uppmärksamhetsvarnare: MAN AttentionGuard

 • Detekterar märkbara förändringar i styrbeteendet
 • Varnar föraren vid tecken på minskad uppmärksamhet
 • Hjälper till att öka den aktiva säkerheten

Till MAN AttentionGuard
Kamerabaserad hastighetsvarnare: MAN trafikskyltsidentifiering
Kamerabaserad hastighetsvarnare: MAN trafikskyltsidentifiering

 • Känner tillförlitligt igen aktuella specifikationer
 • Varnar föraren när hastighetsgränsen överskrids
 • Hjälper till att öka säkerheten och avlastar föraren

Till MAN trafikskyltsidentifiering
MAN Reversing Motion System
MAN Reversing Motion System

 • På förarplatsen visar det vad som händer bakom fordonet med hjälp av backkameran
 • Det ökar säkerheten och underlättar manövrerings- och kopplingsprocesserna

Till MAN Reversing Motion System
MAN varnare för körfältsbyte (LDW) & MAN-körfältåtergångsassistans (LRA)
MAN varnare för körfältsbyte (LDW) & MAN-körfältåtergångsassistans (LRA)

 • Förarstöd för säker filhållning
 • Varnare för körfältsbyte (LDW): Varnar vid oavsiktlig lämning av körfältet
 • Körfältåtergångsassistans (LRA): Styr aktiv tillbaka fordonet till körfältet

Till LDW och LRA
Adaptive Cruise Control MAN ACC med Stop & Go-funktion
Adaptive Cruise Control: MAN ACC Stop & Go

 • Reglerar lastbilens hastighet
 • Håller avståndet till framförvarande trafik
 • Avlastar genom automatisk nedbromsning och igångkörning i tät trafik

Till MAN ACC Stop & Go
Aktivt styrsystem MAN ComfortSteering
Elektroniskt reglerat styrsystem: MAN ComfortSteering

 • Anpassar styrkraften till respektive körsituation
 • Stöder vid manövreringen genom ytterligare styrmoment
 • Reducerar styrkraften för en riktningsstabil körning

Till MAN ComfortSteering
Filbyteshjälp (LCS)
MAN- filbyteshjälp (LCS)

 • Övervakar områdena till vänster och höger bredvid din lastbil
 • Varnar i god tid för risksituationer vid körfältsbytet
 • 2-stegs varning genom LED-band i A-stolparna

Till filbyteshjälp (LCS)
MAN-nödbromsassistanssystem (EBA)
MAN-nödbromsassistanssystem (EBA)

 • Varnar föraren i nödbromssituationer
 • Stoppar självständigt fordonet i risksituationer
 • Varnar bakomvarande trafik med hjälp av nödblinkers (ESS)

Till MAN-nödbromsassistanssystem
MAN-svängningshjälp övervakar området som är svårt att se på passagerarsidan.
MAN-svängningshjälp

 • Övervakar områden som är svåra att se på passagerarsidan
 • Varnar i god tid för risksituationer vid svängning
 • 3-stegs varning med hjälp av LED-ljuslister i A-stolparna

Till MAN-svängningshjälp
MAN BirdView: 360°-kamerasystem
360°-kamerasystem: MAN BirdView

 • Visar ett 360°-fågelperspektiv: Du har alltid koll på din omedelbara fordonsomgivning.
 • Sörjer för mindre risk vid manövrering, rangering och svängning
 • Kan erhållas med valfri inspelare för dokumentation av skador

Till MAN BirdView
MAN-backkamera
MAN-backkamera

 • Visar med hjälp av kamera och övervakningssystem vad som sker bakom fordonet
 • Kan erhållas för singellastbil och lastbil med påhängssläpvagn eller släpvagn

Till MAN-backkamera
Köassistans för självständig körning vid långsamtgående trafik
MAN-köassistans

 • Styr självständigt driv, broms och styrning
 • Håller avståndet till framförvarande fordon vid långsamtgående trafik och håller sig i körfältet
 • Bromsar vid behov till stillastående och startar själv vid korta stopp

Till MAN-köassistans
MAN-sidokamerasystem
MAN-sidokamerasystem

 • Registrerar döda vinkeln bredvid fordonet
 • Överför videobilden i realtid på displayen i förarhytten
 • Extra ultraljudssensorer varnar föraren visuellt och akustiskt

Till MAN-sidokamerasystem
Det digitala spegelersättningssystemet garanterar den idealiska översikten: genom ett större direkt synfält och anpassning av de digitala spegelvyerna till den aktuella körsituationen.
Digitalt spegelersättningssystem: MAN OptiView

 • Digitala externa kameror ersätter spegelarmarna
 • Utökat synfält med minimerade döda vinklar
 • Displayindikeringar anpassade till körsituationen

Till det digitala spegelersättningssystemet MAN OptiView
Fjärrtrafikassistenten MAN CruiseAssist håller självständigt avståndet till framförvarande fordon och håller sig i körfältet på motorvägarna.
MAN CruiseAssist

 • Håller avstånd och körfält på motorvägarna
 • Bromsar självständigt in och kör även vidare igen
 • Styr inom detekterade körfältsmarkeringar

Till fjärrtrafikassistenten MAN CruiseAssist

Skräddarsydd lastbil

Vi gör varje MAN till din MAN.

Till MAN Individual
MAN Services: Tillbehör samt underhålls- och finansieringspaket
Våra tjänster

 • Tillbehör specialanpassade till ditt fordon
 • Reparations- och underhållstjänster som erbjuder dig säkerhet och kostnadstransparens
 • Finansierings- och hyreserbjudanden för att din verksamhet ska fortsätta vara i rörelse

Till MAN Services
MAN DigitalServices: Tidsmässiga lösningar för vagnparksstyrning
MAN DigitalServices

 • Effektiv flottförvaltning
 • Prestanda-analyser
 • Skräddarsydd förarutbildning

Till MAN DigitalServices

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: