MAN Sverige

Den nya MAN e TGS: e Truck för tung distributionstrafik

MAN eTGS vid en korsning
Kontakt

Stark, mångsidig, tyst: den nya MAN e TGS

I regional distributionstrafik, vid robusta specialanvändningar eller som insatsfordon för tung last: Nya MAN eTGS är förberedd på att utveckla hela sin mångsidighet för att möta dina utmaningar varje dag. Därför erbjuder den ett brett utbud av användningsmöjligheter: från (kyl-)skåp till avsättningsflak, som trailer eller chassi. MAN eTGS övertygar med en exceptionell körupplevelse tack vare sin mjuka effektökning, sitt kraftfulla vridmoment från stillastående och sin precisionshantering. Med sin användbara batterikapacitet på 480 kWh lever den lekande lätt upp till de flesta branschspecifika räckviddskraven – klimatmedvetet och tyst. Därmed hör räckviddsnervositet till det förgångna.

MAN eTGS på en byggarbetsplats

MAN eTGS: Allroundmaskin för distributionstrafik och byggarbetsplatser

Det mångsidiga kraftpaketet för tunga laster och robusta specialoperationer: MAN eTGS, med sitt breda utbud av karosser – från (kyl-)containrar och avfallsuppsamlare till tipp- och rullflak – är redo för dina stora utmaningar. Vare sig det är inom regionala distributionstransporter, på byggarbetsplatser, som kommunalfordon och i andra flexibla användningsområden som trailer eller chassi.

MAN-hytter för MAN e TGS

Avslappnad körupplevelse: lämpliga hytter för mångsidiga applikationer

Vår bekväma MAN-förarhytt TM är tack vare viktbesparande, kompakt konstruktion och bekväm övernattningsmöjlighet idealisk för nyttolastintensiva specialtillämpningar i den nationella fjärrtrafiken.
Förarhytt TM - Den bekväma
 • För nyttolastintensiva transportuppdrag i den nationella fjärrtrafiken
 • Kompakt, viktbesparande konstruktion
 • Stora förvaringsutrymmen
 • Avkopplande bäddar med ribbotten
Till MAN-förarhytt TM
Den viktbesparande, kompakta konstruktionen på vår MAN-förarhytt TN säkrar nyttolastfördelar. Den bekväma bädden med ribbotten erbjuder en hög vilokomfort.
Förarhytt TN - Den flexibla
 • För nyttolastoptimerade speciallastbilar såsom silofordon, byggnadsmaterials- och kyltransporter
 • Kompakt, normalhög konstruktion
 • Bekväm interiör
 • Avkopplande bädd med ribbotten
Till MAN-förarhytt TN
Vår praktiska MAN-förarhytt NN är idealisk för när- och distributionstrafiken, i byggbranschen eller vid kommunal tillämpning.
Förarhytt NN - Den praktiska
 • För när- och distributionstrafik, byggtrafik och kommunal tillämpning
 • Kompakta mått
 • Hög komfort vid in- och utstigning
 • Förvaringsutrymme bakom sätena
Till MAN-förarhytt NN

Smart teknik, stark prestanda

Avslappnad körning, effektivt arbete: Digital sittbrunn och anpassningsbara gränssnitt i MAN eTGS

Digitalt kombinationsinstrument

Digitalt kombinationsinstrument

En titt räcker: Den nya standardvyn av den högupplösta 12,3-tums färgskärmen ger poäng med intuitiv hantering och en tydlig bild av den viktigaste informationen. Tack vare det halvcirkelformade utförandet av hastighetsmätaren och varvräknaren finns det mer utrymme i mitten för ytterligare data som energibalansen.

Lugnt visningsläge

Lugnt visningsläge

Fullt fokus på vägen: Det nya lugna visningsläget visar bara den mest relevanta körinformationen för en snabbare blick. Den slås på automatiskt vid backning, men kan även aktiveras manuellt.

Mångsidiga kraftuttag

Mångsidiga kraftuttag

Proaktivt funktionell: En enkel och säker integration av mekaniska kraftuttag och elektriska gränssnitt leder till optimalt och harmoniskt fungerande karosser – för ännu mer driftberedskap i ditt vardagliga arbete.

Batterikraft för upp till 800 km daglig räckvidd

MAN-batterier

Batteriutvecklingen hos den nya generationen elektriska MAN-lastbilar sätter standarden: Med nya MAN eTGS är det redan i dagsläget möjligt att nå dagliga räckvidder mellan 600 och 800 km när batterikapaciteten på 480 kWh används maximalt med hjälp av snabbladdningssystemet, rekuperationen vid intelligent användning av paustiderna för mellanladdning. För tack vare den nya megawatt-laddningen med upp till 750 kW tar det, beroende på batterikonfiguration, bara upp till 31 minuter tills batteripaketen har laddats från 10 % till 80 % State of Charge (SoC).

MAN-batterier är riktiga nyttofordonsbatterier: Alla relevanta egenskaper från laddningscyklerna till livslängden motsvarar på ett enastående sätt de krav som ställs vid nyttofordonsanvändning. Med sin låga vikt och kompakta utformning ger de dessutom högt energiinnehåll till en fördelaktig kostnad. Allt detta utan att kompromissa med driftsäkerheten. Därför tillverkar vi våra batterier själv på plats i Nürnberg. På så vis behåller vi vårt know-how om den möjliggörande batteritekniken för oss själva.

Läs mer om laddningstider

Batteripaket i MAN eTGS Användbar batterikapacitet Max räckvidd vanligt fordon distributionstrafik (0,8 kWh/km) Max räckvidd dragkombination fjärrtrafik
(1,2 kWh/km)
Nyttolast MAN eTruck 1 Användningsrekommendation för MAN eTGS
Chassivarianter          
6 batteripaket 480 kWh 600 km 400 km 16,3 t Max räckvidd för fjärrtrafik
5 batteripaket 400 kWh 500 km 325 km 17,1 t Hög räckvidd för fjärrtrafik
4 batteripaket 320 kWh 400 km 260 km 18,0 t Typisk daglig körsträcka i distributionstrafik
3 batteripaket 240 kWh 300 km 195 km 18,8 t Högsta nyttolast i distributionstrafik med räckviddsbegränsning
Semitrailervarianter Användbar batterikapacitet Max räckvidd vanligt fordon distributionstrafik (0,8 kWh/km) Max. räckvidd för långväga fjärrtrafik (1,2 kWh/km) Nyttolast MAN eTruck 2 Användningsrekommendation för MAN eTGS
6 batteripaket 480 kWh - 400 km 9,5 t Max räckvidd för fjärrtrafik
5 batteripaket 400 kWh - 325 km 10,3 t Kompromiss mellan nyttolast och räckvidd i fjärr- eller distributionstrafik
4 batteripaket 320 kWh - 260 km 11,2 t Typisk daglig körsträcka i distributionstrafik
 1. Teoretisk nyttolast för påbyggnad och gods
 2. Teoretisk vertikal vändskivebelastning

Batteri i toppform: Underhåll och reparation

Rådgörande samtal framför en elektrisk MAN-lastbil

Bra underhåll, bättre körning

Dina elektriska lastbilar i toppform: Du drar nytta av ett optimalt serviceerbjudande för din nya MAN eTGS. Underhållsintervallen för högspänningsbatteriet är individuellt anpassade för kundens användning och baseras på kontinuerliga analyser av batteridata. Med MAN ServiceCare koordinerar din MAN servicepunkt proaktivt och förutseende dina fordons underhållstillfällen. I många avseenden utmärker sig MAN eTGS genom lägre underhållsbehov och mindre förslitning, vilket kan medföra minskning av stilleståndstid och kostnader.

Service på MAN elektrisk lastbil

Reparera istället för att byta ut

Högspänningsbatteripaketen som vi själva har tillverkat utgör en stor del av anskaffningskostnaden för en ny MAN eTGS. Både användningen och tiden kan lämna spår efter sig på batteriet. Genom MAN batterianalys kan vi hjälpa dig att optimera din fordonsdrift med fokus på batterikapacitet och -livslängd. Och om det någon gång uppstår fel kan de flesta utmaningar lösas på ett professionellt sätt i MAN:s serviceverkstäder. Därmed lever vi inte bara upp till anspråket på hållbar, miljövänlig mobilitet, utan hjälper även till så att ditt fordon snabbt och enkelt återgår till den plats där det ska vara – på vägen.

Närbild på ett batteri monterat i en MAN eTruck

Snabb demontering av batterier

Tidseffektiv lösning: Vår innovativa fastsättning av högspänningsbatteripaketet möjliggör snabb demontering av batterierna ur MAN eTGS. Utöver frånkoppling av ledningarna är det är bara låsskruvarna som måste lossas, sedan kan batteripaketet tas ur från sidan. Därmed sparar du värdefull tid och pengar, särskilt vid MAN eTrucks med påbyggnad.

MAN eTGX kör över en bro

MAN eReadyCheck: Räckviddsberäknare för optimal planering av rutten för din elektriska lastbil

Vill du köpa en MAN eTGS och vara säker på att fordonets räckvidd motsvarar din användningsprofil? Vår MAN eReadyCheck stöttar dig och använder valbara parametrar för att visa dig vilka elektriska fordon från MAN som exakt lever upp till dina krav.
Till MAN eReadyCheck

TEKNISKA DATA MAN eTGS

  4x2 chassi 6x2 chassi 4x2 trailer
Räckvidd 195–600 km 195–600 km 260–400 km
Batteripaket 3–6 3–6 4–6
Batterikapacitet 240–480 kWh 240–480 kWh 320–480 kWh
Tillåten totalvikt/tillåten totalvikt fordonståg Upp till 20/44 t Upp till 28/44 t - /upp till 44 t
MAN Service rådgivningssamtal

eMobility Services från MAN: Heltäckande hjälp med din MAN eTGS

Dra även nytta av våra andra tjänster utöver den eMobility-specifika servicen MAN eManager och MAN SmartRoute. Du kan givetvis även använda dem i MAN eTGS. Från MAN Now till MAN serviceavtal.
Till tjänsterna

Elektrifiera framgångsrikt och effektivt: med MAN 360° e Mobility-rådgivning

MAN Transport Solutions

Hantera omställningen inom transportbranschen på ett framgångsrikt sätt! Med behovsanpassade lösningar för effektiv användning av MAN eTGS är vi med dig på vägen mot elektrifiering. Utbudet sträcker sig från praktisk potentialanalys via databaserad ruttanalys till TCO-optimering. Vänd dig till MAN Transport Solutions team med dina frågor – de bistår dig med omfattande rådgivning.

Till MAN Transport Solutions

Rådgivning

Redo för MAN eTGS? Vi hjälper dig gärna

Vill du veta mer om MAN eTGS eller är du intresserad av att köpa? Våra experter bistår dig! Kontakta oss nu för att få svar på alla dina frågor.
Kontakta oss

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: