MAN Sverige

MAN avståndsvarnare

MAN avståndsvarnare

Översikt

  • Varnar när man ligger för nära
    Kan undvika olyckor genom bättre upprätthållande av säkerhetsavståndet.
  • Avlastning av föraren
    Stödjer föraren även vid dåliga väder- och siktförhållanden och vid komplexa vägförhållanden.

Korrekt avstånd för högre säkerhet

Avståndsvarnaren upprätthåller på ett tillförlitligt sätt det erforderliga, generösa säkerhetsavståndet till framförvarande trafik, även vid hög fordonstäthet. Efter en akustisk eller optisk varning kan föraren öka avståndet för att få längre reaktionstid i oförutsedda situationer.

1
Kombination av radar och kamera

MAN Avståndsvarnaren kombinerar information från två radarsensorer i stötfångaren med en kamera i vindrutan. Den övervakar hela tiden trafiken framför lastbilen och registrerar data som t.ex hastigheter, rörelseriktningar och objekttyper. Tack vare denna sensorfusion kan systemet varna föraren för farliga situationer i ett tidigt skede och med hög grad av säkerhet om ett visst säkerhetsavstånd underskrids.

2
Optisk varning

En färgad avståndsstapel lyser på kombinationsinstruments display om säkerhetsavståndet kortvarigt underskrids.

3
Optisk och akustisk signal

Om avståndet till framförvarande trafik är tydligt och permanent för litet, visas även en varningssymbol och ett varningsmeddelande på displayen och en signal ljuder.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: