MAN Sverige

Utsläppslagstiftning WLTP

Den tidigare NEFZ (Ny europeisk körcykel) ersätts av WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Fördelarna med denna mätmetod ligger i bättre jämförbarhet, vilket är resultatet av enhetliga körprofiler och mätprocedurer. Dessutom strävar WLTP:s teststruktur till en mycket mer realistisk bild av förbruknings- och utsläppsvärdena.


Den viktigaste informationen har vi sammanställt i korthet:


MAN TGE WLTP Vikt och godkännande

1. Vilka MAN TGE:er berörs av WLTP?

Endast de fordon med en referensvikt under 2 610 kg, som därmed faller under den så kallade lätt nytto-procedur. Vid denna procedur körs hela fordonet i en rullprovanläggning.

Tunga fordon berörs däremot inte. De faller under tung nytto-procedur, där endast motorn kontrolleras i provbänken.

2. Från när berörs MAN TGE:erna av WLTP?

Alla nya lastbilar måste vara godkända enligt WLTP från 1 september 2018. När det gäller MAN TGE berörs först endast kombin då den har ett personbilsgodkännande (M1). Från 1 september 2019 måste alla MAN TGE:er ha ett WLTP-godkännande.

Alla varianter av MAN TGE med årsmodell 2020 faller under WLTP och kan därmed även godkännas efter 1 september 2019.

Godkända fordon innan 1 september 2019 berörs inte av WLTP.

MAN TGE WLTP vid påbyggnads- och överbyggnadslösningar

3. I vilken utsträckning berörs påbyggnader och överbyggnader av WLTP?

Påbyggnads- och överbyggnadslösningar från fabrik (en-faktura-fordon)

Vid påbyggnader och överbyggnader från fabrik (en-faktura-fordon) börjar ID-plikten enligt WLTP vid fordon med årsmodell 2020. Din MAN Partner informerar dig gärna om det nya CO2-värdet för dina påbyggda fordon.

Två-faktura-fordon

För påbyggnader, som monteras på chassiet efter leverans från fabrik, men innan första registreringen, beräknar antingen respektive MAN-återförsäljare eller karosstillverkare CO2-värdet med ett beräkningsverktyg som tillhandahålls av MAN.

Innan 1 september 2019 kan fordon som är homologiserade enligt NEFZ med påbyggnader eller överbyggnader utan problem godkännas och berörs inte av omställningen. Efter 1 september 2019 kan fordon som är homologiserade enligt NEFZ endast godkännas inom ramen för ett särskilt tillstånd.