MAN Sverige

360°-KAMERASYSTEM: MAN BIRDVIEW

MAN BirdView: 360°-kamerasystem

Översikt

  • 360°-fågelperspektiv
    Alltid koll på ditt fordons omedelbara omgivning, inklusive den döda vinkeln
  • Låg risk vid manövreringen
    Säker rangering och svängning tack vare allroundvyn på multikamerasystemet
  • Dokumentation av bilderna
    Inspelare för dokumentation av kamerabilder kan valfritt erhållas som tillbehör

360°-säkerhet tack vare allroundvy

MAN BirdView ger dig ett 360°-fågelperspektiv av fordonets omedelbara omgivning - inklusive alla döda vinklar.

1
Högupplösta kameror

Fyra HD-kameror med fiskögonobjektiv monterade på fordonets utsida skickar bilderna till 7-tums färgskärmen i cockpiten. Tack vare den multikamerasystemets övergripande allroundvyn kan du se andra trafikanter eller hinder och därmed minimeras risken vid svängning eller rangering.

2
Automatisk aktivering

MAN BirdView kopplas till automatiskt. Översikten över omgivningen (front, sidor och bakvagn) på din monitor anpassar sig till situationen. Systemet tar exempelvis hänsyn till den aktuella hastigheten, aktiveringen av blinkersen eller växelvalet.

3
Ytterligare inspelare

Med den valfritt tillgängliga inspelaren kan du dokumentera bilderna från din MAN BirdView-kamera, exempelvis för en efterföljande skadeanalys.

Anpassning av omgivningsvyn

Beroende på körsituation uppdateras visningen på förarhyttens monitor automatiskt.

/
Anpassning av omgivningsvyn vid backning

Backkamera

När backväxeln läggs i delas skärmen upp i flera delar i förarhytten. I det övre området visas en speglad vy från 2D-backkameran – i det nedre området visas en fullständig fordonsomgivning.

/
Anpassning av omgivningsvyn vid rangering.

Hastighet under 15 km/h

Vid hastigheter på under 15 km/h visas en detaljerad vy. Så förenklas en målsäker rangering.

/
Anpassning av omgivningsvyn vid hastigheter mellan 15 och 40 km/h.

Hastighet över 15 km/h

Vid hastigheter från 15 km/h till 40 km/h möjliggörs största möjliga allroundvy. Därmed visas en mindre detaljerad vy. Kör lastbilen snabbare än 40 km/h stängs monitorn av automatiskt.

/
Anpassning av omgivningsvyn vid vänstersvängar.

Vänstersvängar

När du svänger åt vänster och slår på blinkersen flyttas fordonets vy till det övre högra hörnet så att det finns en tydlig vy över vänster sida och omgivningen bakåt. Även vid körning över 40 km/h aktiveras vyn automatiskt i förarhytten när blinkersen slås på och stängs av igen efter svängen.

/
Anpassning av omgivningsvyn vid högersvängar.

Högersvängar

När du svänger åt höger och slår på blinkersen flyttas fordonets vy till det övre vänstra hörnet så att det finns en tydlig vy över höger sida och omgivningen bakåt. Även vid körning över 40 km/h aktiveras vyn automatiskt i förarhytten när blinkersen slås på och stängs av igen efter svängen.

/
Anpassning av omgivningsvyn vid backning

Backkamera

När backväxeln läggs i delas skärmen upp i flera delar i förarhytten. I det övre området visas en speglad vy från 2D-backkameran – i det nedre området visas en fullständig fordonsomgivning.

/
Anpassning av omgivningsvyn vid rangering.

Hastighet under 15 km/h

Vid hastigheter på under 15 km/h visas en detaljerad vy. Så förenklas en målsäker rangering.

/
Anpassning av omgivningsvyn vid hastigheter mellan 15 och 40 km/h.

Hastighet över 15 km/h

Vid hastigheter från 15 km/h till 40 km/h möjliggörs största möjliga allroundvy. Därmed visas en mindre detaljerad vy. Kör lastbilen snabbare än 40 km/h stängs monitorn av automatiskt.

/
Anpassning av omgivningsvyn vid vänstersvängar.

Vänstersvängar

När du svänger åt vänster och slår på blinkersen flyttas fordonets vy till det övre högra hörnet så att det finns en tydlig vy över vänster sida och omgivningen bakåt. Även vid körning över 40 km/h aktiveras vyn automatiskt i förarhytten när blinkersen slås på och stängs av igen efter svängen.

/
Anpassning av omgivningsvyn vid högersvängar.

Högersvängar

När du svänger åt höger och slår på blinkersen flyttas fordonets vy till det övre vänstra hörnet så att det finns en tydlig vy över höger sida och omgivningen bakåt. Även vid körning över 40 km/h aktiveras vyn automatiskt i förarhytten när blinkersen slås på och stängs av igen efter svängen.

Beroende på körsituation anpassas omgivningsvyn för 360°-kamerasystemet.

Dra nytta av ökad säkerhet med våra innovativa kamerasystem

För nya fordon och för dina befintliga fordon: Vi utrustar ditt fordon med individuella kamerasystem efter önskemål. Vi ger dig råd utan förpliktelser och tar gärna fram ett erbjudande för ditt fordon.

Komplettera med MAN-originalkomponenter nu
Kontakta oss och lägg till specialutrustning i ditt nyttofordon

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: