MAN Sverige

GPS-stödd farthållare: MAN EfficientCruise med PredictiveDrive

Animering till GPS-stödda farthållare: MAN EfficientCruise med PredictiveDrive

Översikt

 • Framåtblickande ekonomisk
  Det mest ekonomiska körsättet beräknas med hänsyn tagen till sträckans topografi.
 • Färre avbrott i dragkraften
  Ett förbrukningsorienterat ingrepp i växelvalet undviker avbrott i dragkraften och hjälper till att spara bränsle.
 • Bekväm körning
  Ökar komfortfaktorn för föraren och sörjer för avlastning.

Framåtblickande körning – bekväm besparing

Den GPS-stödda farthållaren MAN EfficientCruise registrerar sträckans förlopp med uppförs- och utförsbackar i upp till tre kilometer framåt. På så sätt kan farthållaren alltid anpassa körläget och hastigheten så att körsättet blir ekonomiskt. Du undviker nedväxlingar ‒ när det är meningsfullt. Det sörjer för färre avbrott i dragkraften och sparar bränsle.

MAN EfficientCruise tar hänsyn till sträckan framför och fastställer det mest ekonomiska körsättet. Med mjuka och förbrukningsorienterade ingrepp i växelvalet slipper man inte bara avbrott i dragkraften utan förmedlar dessutom en harmonisk körkänsla. Föraren väljer önskad hastighet och ställer in en av de fyra lägena för möjlig hastighetstolerans (ECO - Level I - IIII). ECO-Level kan anpassas när som helst under körningen.

 • ECO-Level I: ringa avvikelse från den inställda hastigheten, lämplig för tät trafik och dåliga väderförhållanden
 • ECO-Level IIII: störst avvikelse från den inställda hastigheten, lämplig vid låg trafikvolym på motorvägar och landsvägar

Med strategi i uppförsbacken: PredictiveDrive

Det nya PredictiveDrive-systemet kompletterar effekten av MAN EfficientCruise speciellt när man närmar sig uppförsbackar och stigningar. Beroende på situationen väger det möjliga hastighets- och växlingsstrategier mot varandra och väljer slutligen den mest bränslesnåla. Syftet är oftast att få så mycket fart som möjligt i uppförsbacken – t.ex. genom föregående kort acceleration och genom tidig nedväxling för en motsvarande övereffekt.

MAN EfficientCruise och PredictiveDrive är redan aktiva från cirka 30 km/h. Systemet fungerar både i frikörning och i farthållarläge. De prediktiva systemreaktionerna i lutningar säkerställer betydligt bättre körbarhet och ökar därmed också förarens acceptans av den dynamiska vridmomentjusteringen.

Intelligent rullning: MAN EfficientRoll

Genom kombinationen med MAN EfficientRoll hjälper den GPS-styrda farthållaren MAN EfficientCruise att spara ännu mer bränsle och ditt fordon är ännu miljövänligare ute på vägarna.

Tack vare MAN EfficientRoll med GPS-förhandsvisning styrs rullningen intelligent: Om bränsle kan sparas växlar växellådan automatiskt till neutralläget "N" redan vid lätta utförsbackar. Då utnyttjar man farten och fordonet förlorar inte i hastighet lika snabbt som när en växel är ilagd. Vid rullning går motorn med bara 550 varv per minut (i stället för normalt tomgångsvarvtal på 600 v/min). Detta bidrar till att ytterligare minska bränsleförbrukningen.

MAN Now levererar den intelligenta rullningen Over-the-Air till dig

Med MAN EfficientCruise och MAN EfficientRoll blir din körning ännu mer ekonomisk: Boka nu med bara några få klick på RIO-plattformen – och använd det i ditt fordon inom kort.

MAN NOW - Upgrades Over-the-Air

 • Flexibel anpassning av fordonsfunktionaliteten hos din nya MAN Truck Generation och MAN-transportbil
 • Funktionerna för ditt fordon kontrolleras automatiskt och anpassas
 • Överföring och installation av programvaruuppdateringar tack vare innovativ Over-the-Air-teknologi – enkelt, snabbt och utan besök i verkstaden
 • Kostnadsfri användning av olika funktioner

Om bokning

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: