GPS-STÖDD FARTHÅLLARE: MAN EFFICIENTCRUISE

GPS-Gestützter Tempomant - MAN EfficientCruise

I en blick

 • Framåtblickande ekonomisk
  Det mest ekonomiska körsättet beräknas med hänsyn tagen till sträckans topografi.
 • Färre avbrott i dragkraften
  Ett förbrukningsorienterat ingrepp i växelvalet undviker avbrott i dragkraften och sparar bränsle.
 • Bekväm körning
  Ökar komfortfaktorn för föraren och sörjer för avlastning.

Framåtblickande körning – bekväm besparing

Den GPS-stödda farthållaren MAN EfficientCruise registrerar sträckans förlopp med uppförs- och nedförsbackar i upp till tre kilometer framåt. På så sätt kan farthållaren alltid anpassa körläget och hastigheten så att körsättet blir ekonomiskt. Du undviker nedväxlingar ‒ när det är meningsfullt. Det sörjer för färre avbrott i dragkraften och sparar bränsle.

MAN EfficientCruise tar hänsyn till sträckan framför och fastställer det mest ekonomiska körsättet. Med mjuka och förbrukningssorienterade ingrepp i växelvalet slipper man inte bara avbrott i dragkraften utan förmedlar dessutom en harmonisk körkänsla. Föraren väljer önskad hastighet och ställer in en av de fyra lägena för möjlig hastighetstolerans (ECO Level I - IIII). ECO Level kan anpassas när som helst under körningen.

 • ECO-Level I: ringa avvikelse från den inställda hastigheten, lämplig för tät trafik och dåliga väderförhållanden
 • ECO-Level IIII: störst avvikelse från den inställda hastigheten, lämplig vid låg trafikvolym på motorvägar och landsvägar

MAN EfficientRoll: Intelligent rullning

Genom kombinationen med MAN EfficientRoll sparar MAN EfficientCruise ännu mer bränsle och ditt fordon är ännu miljövänligare ute på vägarna.

Tack vare MAN EfficientRoll styrs även rullningen intelligent genom GPS-förhandsvisning och därmed sparas bränsle. Till och med vid lätta nedförsbackar växlar växellådan automatiskt till neutralläget N – men bara om det verkligen går att spara bränsle. Då utnyttjar man farten och fordonet förlorar inte i hastighet lika snabbt som när en växel är ilagd.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: