MAN Sverige

MAN Reversing Motion System

MAN Reversing Motion System

Översikt

  • Bra koll på det som händer
    Kamerabilden ger bättre överblick vid manövrerings- och kopplingsprocesserna.
  • Mer säkerhet
    Hjälper till att undvika olyckor med personer och föremål bakom fordonet vid backningen.

Bra översikt bakåt

Vid backning eller manövrering räcker det ofta inte med en titt i backspegeln. Eftersom du inte kan se vad som händer bakom lastbilen. Tack vare stödet av Reversing Motion System med standardkameran i det bakre området av solofordonet kan du se vad som händer bakom dig på displayen på MAN Mediasystem.

1
Sikt från förarplatsen till bakom bakvagnen

När backväxeln är ilagd och fordonet rullar bakåt, visas bilden från kameran automatiskt på displayen på MAN Mediasystem. Systemet kan även aktiveras manuellt via en knapp med en kamerasymbol på instrumentbrädan.

2
Riskfri manövrering

Tack vare den kamerabaserade övervakningen kan personer eller föremål bakom fordonet ses på displayen. Och vid koppling eller lastning är släpvagnar eller flak fullt synliga.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: