MAN Sverige

MAN köassistent

Köassistans

Översikt

  • Icke uttröttande körning vid tät trafik och bilkö
    Köassistenten håller lastbilen i körfältet och på nödvändigt avstånd till framförvarande fordon.
  • Undvikande av för närliggande körning och minskning av kollisionsrisken
    På motorvägar eller välbyggda landsvägar styr köassistenten självständigt drivlinan, bromsen och styrningen.

Nära, närmare, stopp.

I kösituationer på motorvägarna bromsar köassistenten till stillastående bakom ett fordon som har stannat och startar av sig själv igen. På så sätt styr den fordonet kontinuerligt genom mjuka styringrepp säkert genom varje bilkö.

1
Registrerar den framförvarande trafiken

Med en videokamera monterad bakom vindrutan och en radarsensor i stötfångaren registreras trafiken samt körfältsmarkeringarna.

2
Stopp och start

I en kösituation eller vid långsamtgående trafik styr MAN köassistenten självständigt drivningen och bromsen. Trafikassistenten upprätthåller avståndet till framförvarande fordon fram till stillastående. Vid kortvarigt stopp startar den även av sig själv igen.

3
Följa körfältet

Förutom att hålla avståndet till fordonet framför följer köassistenten även körfältet genom mjuka styringrepp. Därmed orienterar sig systemet efter körfältsmarkeringarna.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: