MAN-köassistans

Stauassistent

I en blick

  • Icke uttröttande körning vid tät trafik och bilkö
    Köassistansen håller lastbilen i körfältet och på nödvändigt avstånd till framförvarande fordon.
  • Undvikande av för närliggande körning och minskning av kollisionsrisken
    På motorvägar eller välbyggda landsvägar styr köassistansen självständigt drivlinan, bromsen och styrningen.

Nära, närmare, stopp.

Vid kösituationer på motorvägarna bromsar köassistansen till stillastående bakom ett fordon som har stannat och startar av sig själv igen. På så sätt styr den fordonet kontinuerligt genom mjuka styringrepp säkert genom varje bilkö.

1
Registrerar den framförvarande trafiken

Med en videokamera monterad bakom vindrutan och en radarsensor i stötfångaren registreras trafiken samt körfältsmarkeringarna.

2
Stopp och start

Vid en kösituation eller långsamtgående trafik styr MAN-köassistansen självständigt drivningen och bromsen. Trafikassistenten upprätthåller avståndet till framförvarande fordon fram till stillastående. Vid kortvarigt stopp startar den även av sig själv igen.

3
Följa körfältet

Förutom att hålla avståndet till fordonet framför följer köassistansen även körfältet genom mjuka styringrepp. Därmed orienterar sig systemet efter körfältsmarkeringarna.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: