MAN Sverige

MAN nödbromsassistanssystem (EBA Plus)

Animering om MAN nödbromsassistent (EBA Plus)

Översikt

  • Ingripande vid fara
    Varnar föraren för en möjlig kollision och inleder i nödsituation en nödbromsning.
  • Dålig syn
    Hjälper till att undvika olyckor med utsatta trafikanter som korsar körområdet.
  • Aktiverar varningsblinkersen
    Varnar trafiken bakom lastbilen med hjälp av nödbromssignalen vid nödbromsning.

Mer säkerhet för utsatta

I en nödsituation sker ett automatiskt bromsingrepp ända till full inbromsning – detta har hittills kunnat minska risken för en kollision med andra fordon avsevärt. Men vad händer om fotgängare eller cyklister plötsligt kommer in i körområdet? Den vidareutvecklade nödbromsassistenten EBA (Emergency Brake Assist) Plus varnar och reagerar nu för särskilt utsatta trafikanter.

1
Radargivare och kamera i samverkan

Nödbromsassistent EBA Plus kombinerar information från en radarsensor i fordonsfronten med en kamera i vindrutan. Genom denna sensorfusion, kan systemet snabbare identifiera farliga situationer och utlösa en nödbromsning i nödfall snabbare och med större säkerhet. Kameran och radarsensorn övervakar kontinuerligt fordonets transportområde: Avstånd, positioner och hastigheter registreras både från fordon som kör framför och från objekt som korsar körområdet.

2
Visuell och akustisk varning

Om det finns risk för en kollision varnas föraren först av en optisk och akustisk signal från en körhastighet av 10 km/h.

3
Inledning av nödbromsningen

Vid utebliven reaktion nödbromsar nödbromsassistanssystemet EBA Plus automatiskt. Påkörning bakifrån och kollisioner med utsatta trafikanter kan därmed undvikas. Vid nödbromsningen aktiveras även nödbromsblinkningen (ESS) utöver bromsljusen. Varningsblinkersen signalerar om nödsituationen till den efterföljande trafiken genom ökad blinkfrekvens, vilket minskar risken för en påkörning bakifrån.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: