MAN Sverige

Kamerabaserad hastighetsvarnare: MAN trafikskyltsidentifiering

Animering om MAN trafikskyltsidentifiering

Översikt

  • Snabb varning vid hastighetsöverträdelser
    Detekterar hastighetsöverträdelser och varnar föraren.
  • Extra säkerhet
    Hjälper till att öka säkerheten och att förebygga olyckor.

Tidig påminnelse om gällande regler

Så att föraren kan hålla ögonen på vägen istället för på alla skyltar: Trafikskyltsidentifieringen uppfattar skyltningen på rutten framför lastbilen med hjälp av den nya videokameran på vindrutan och visar tillförlitligt de aktuella specifikationerna på instrumentpanelens display. Om till exempel den tillåtna maxhastigheten överskrids påminner systemet föraren om gällande regler med en visuell och akustisk varning. Toleransen för varningssignalen kan ställas in individuellt i fordonsmenyn – inom området för en korsning från 0 till 3 km/h.

I fordon med navigationssystem kan systemet till och med ta hänsyn till lands- och fordonsspecifika bestämmelser, t.ex. omkörnings- och infartsförbud eller viktbegränsningar. Det avlastar inte bara föraren utan bidrar också till att öka säkerheten och hjälper till att förebygga olyckor.

1
Varning på displayen

Hastighetsbegränsningen och andra restriktioner visas för föraren på kombinationsinstrumentets display. Vid överskriden hastighetsgräns och lagöverträdelser blinkar det motsvarande meddelandet.

2
Akustisk signal

Detta åtföljs vid fortkörningar och lagöverträdelser med en akustisk signal som ljuder en gång via högtalarna på förararbetsplatsen.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: