MAN Sverige

MAN NÖDBROMSASSISTANSSYSTEM (EBA)

Nödbromsassistanssystem

Översikt

  • Förebygger olycksrisker
    Varnar föraren för en hotande kollision och inleder en nödbromsning vid fara.
  • Varnar bakomvarande trafik
    Genom aktivering av nödbromsblinkningen varnas bakomvarande trafik vid en nödbromsning.

Övervakning av trafikområdet och ingrepp vid risksituationer

MAN nödbromsassistanssystemet (EBA) minskar avsevärt olycksrisken i trafiken. Systemet detekterar nödbromssituationer och varnar föraren. Vid utebliven reaktion från föraren inleds en nödbromsning vid fara.

1
Två sensorsystem: Radarsensor och kamera

MAN nödbromsassistanssystemet kombinerar information från en radarsensor i fordonsfronten med en kamera i vindrutan. Genom denna sensorfusion, kan systemet snabbare identifiera farliga situationer och utlösa en nödbromsning i nödfall snabbare och med större säkerhet. Kameran och radarsensorn övervakar kontinuerligt fordonets transportområde: Avstånd, positioner och hastigheter framförvarande fordon registreras.

2
Visuell och akustisk varning

Om det finns risk för en kollision varnas föraren först av en optisk och akustisk signal.

3
Inledning av nödbromsningen

Vid utebliven reaktion inleder MAN nödbromsassistanssystemet automatiskt en nödbromsning. På så sätt kan påkörningar bakifrån undvikas. Vid nödbromsningen aktiveras även nödbromsblinkningen (ESS) utöver bromsljusen. Varningsblinkersanläggningen gör trafikanterna uppmärksamma på nödsituationen med ökad blinkfrekvens och minskar på så sätt risken för en påkörning bakifrån av bakomvarande trafik.

MAN nödbromsassistanssystemet räknas som standardutrustning i alla MAN-fordon och uppfyller de lagstadgade kraven. MAN nödbromsassistanssystemet är inte frånkopplingsbart som standard.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: