MAN Sverige

MAN klimatstrategi 2020

Med vår nya TGE vill vi ge ett viktigt bidrag till skyddet av vårt klimat. Du som vår kund kan hjälpa oss med det – genom att lämna in din ”gamla” TGE till ett auktoriserat återlämningsställe. Slut cirkeln så att inga värdefulla råämnen går förlorade.

Vår klimatstrategi

I vår klimatstrategi 2020 har vi fastställt kärnmål för att minska CO2-utsläppen. En viktig del av dessa kärnmål rör resursåtervinning.

Vår produktutveckling av TGE är integrerad i ett miljöhanteringssystem för teknisk utveckling som är certifierat enligt ISO 14001. Komponenterna i TGE är dessutom märkta enligt de material som använts och kontrollerade enligt ISO 22628:2002 betr. materialåtervinningsbarhet och återvinning.

Återvinning av uttjänta bilar hos MAN Van

Som kund hos MAN kan du ge ett viktig bidrag till miljöskyddet och se till att inga värdefulla råämnen går förlorade.

Tillsammans med partnerföretag har vi byggt upp ett omfattande nät av auktoriserade ställen för återvinning av uttjänta bilar och certifierade bildemonteringsfirmor i Europa. Du kan lämna in din ”gamla” TGE gratis där, med förbehåll för att nationella lagstadgade föreskrifterna uppfylls.

Inlämningsställe

Skaffa information via våra auktoriserade inlämnings- resp. återtagningsställen om miljöriktig och lagenlig återvinning.

Här hittar du en översikt över återlämningsställen:

Stena Recycling AB
Fiskhamnsgatan 8 B
41458 Göteborg
http://www.stenarecycling.se/

Du är också välkommen att kontakta våra medarbetare på MAN-serviceverkstäderna angående återvinning av uttjänta fordon.

Eller ta kontakt med oss direkt - vi står till ditt förfogande för alla frågor som gäller MAN TGE Transporter.

Kontakta oss