MAN Sverige

Fjärrtrafikassistent: MAN CruiseAssist

Animation MAN CruiseAssist

Översikt

  • Icke uttröttande körning på motorvägen
    MAN CruiseAssist stöder hjälper och hjälper långtradarchauffören med att undvika påkörningar bakifrån samt vid minskat avstånd.
  • Håller avstånd och håller sig i körfältet
    Fjärrtrafikassistenten hjälper aktivt föraren inom ramen för systemgränserna med att hålla sig i körfältet och hålla avstånd till framförvarande fordon.
  • Enkel användning
    Displayen på kombinationsinstrumentet visar avstånd till och hastighet på framförvarande fordon samt filsituation och systemstatus.

Filsäkert och på avstånd i fjärrtrafiken

Inom ramen för systemgränserna hjälper MAN CruiseAssist föraren att hålla ett säkert avstånd och hålla sig i filen även i tät trafik och i kösituationer.

1
Tillförlitlig avseende avstånd

Om ett framförvarande fordon detekteras anpassar systemet självständigt fordonshastigheten till aktuell trafiksituation, och sörjer för nödvändigt avstånd till framförvarande trafik. Vid kö bromsar lastbilen, inom ramen för systemgränserna, till stillastående och startar även av sig själv igen vid korta stopp. För att kontinuerligt kunna registrera trafiksituationen och körfältsmarkeringarna använder MAN CruiseAssist en kamera som är monterad bakom vindrutan och radargivare på stötfångaren.

2
Säkert i körfältet

För att alltid hålla sig i körfältet hjälper assistanssystemet, inom ramen för systemgränserna, till med att undvika oavsiktligt lämnande av körfältet, genom att det självständigt utför nödvändiga korrigerande styrrörelser. Därmed orienterar det sig efter detekterade körfältsmarkeringarna. Viktigt här: Aktiverad MAN CruiseAssist avlastar visserligen körfältsstyrningen men föraren måste trots det hålla händerna på ratten för att alltid hålla kontroll över fordonet. Dessutom stöder assistanssystemet föraren även vid ett avsiktligt körfältsbyte. Om sidoradarerna upptäcker ett fordon i intilliggande körfält hjälper systemet till att förhindra kollisionsrisken med ett stödjande styringrepp.

3
Alltid heltäckande informerad

Displayen på kombinationsinstrumentet informerar kontinuerligt föraren om assistanssystemets status: Den överskådliga skildringen visar avståndet till framförvarande fordon och dess hastighet. Dessutom finns det information om bland annat korrigerande styrriktning, filhållning och aktuell systemstatus.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: