MAN Sverige

MAN KÖRFÄLTSBYTESHJÄLP (LCS)

Körfältsbyteshjälp LCS

Översikt

  • Övervakning av sidoområdena
    Radarsensorer övervakar körfälten till vänster och höger bredvid din lastbil
  • Säkerhet vid filbyte
    Föraren varnas tidigt om risksituationer vid körfältbytet.

Översyn tas upp igen

MAN körfältsbyteshjälpen LCS ger säkerhet – även i den tätaste trafiken. Du övervakar med hjälp av radarsensorer sidoområdena till vänster och höger om ditt fordon vid en fordonshastighet från 50 km/h. Om sensorerna detekterar en risksituation varnas föraren i god tid – och risken för en kollision med andra trafikanter minskas avsevärt.

Dubbelt kör bättre: 2-stegs varning

1
Nivå 1: ett ljus

MAN körfältsbyteshjälpen LCS visar genom att tända en LED-modul om ett objekt befinner sig i varningsområdet i det område som föraren är vänd bort från. På så sätt kan föraren uppskatta när han/hon säkert kan aktivera blinkersen och påbörja omkörningen eller även säkert köra in därefter igen.

2
Nivå 2: 3 lampor

Om föraren aktiverar blinkersen eller påbörjar körfältbytet lyser alla tre LED-modulerna vid fara. Varningsområdets storlek är variabelt från 0 m till högst 8 m framåt och 80 m bakåt (från fordonets front). Det beror särskilt på fordonslängden och den relativa hastigheten mellan ditt eget och det aktuella fordonet i den angränsande filen.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: