MAN Sverige

MAN Front Detection

MAN Front Detection

Översikt

  • Hjälper till att förebygga risken för olyckor
    Varnar i god tid föraren för förestående kollisioner vid start eller långsam körning.
  • Ökad säkerhet och avlastning
    Bidrar till att öka säkerheten för utsatta trafikanter och avlastar samtidigt föraren – framför allt i stan.

Skydd för utsatta trafikanter

Oavsett om det är i leveranszonen, när du kör ut från depån eller i hektisk innerstadstrafik: Människor kan befinna sig i området direkt framför fordonet som är svårt - om inte omöjligt att se. Det är därför som Front Detection detekterar särskilt utsatta trafikanter, såsom fotgängare eller cyklister, i lastbilens närhet vid start och i låga hastigheter på upp till 10 km/h och varnar föraren i två steg.

1
Två sensorsystem: Radar och kamera

Assistentsystemet kombinerar informationen från två radarsensorer i stötfångaren med en kamera i vindrutan. Det övervakar hela tiden trafikområdet framför lastbilen och registrerar data som t.ex hastigheter, rörelseriktningar och objekttyper. Genom denna sensorfusion kan systemet snabbare och med högre säkerhet identifiera farliga situationer och i god tid vara föraren i en nödsituation.

2
Optisk varning

Om det finns ett föremål i övervakningsområdet när lastbilen står stilla, visas ett färgat område framför fordonet på kombinationsinstruments display.

3
Akustisk signal

Om en kollision är nära förestående medan lastbilen är i rörelse blinkar området som visas på displayen och en akustisk varningssignal ljuder.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: