MAN Sverige

Digitalt spegelkamerasystem DMS: MAN OptiView

Översikt

  • Förstorat synfält
    Bortfallet av ytterbackspeglarna förstorar det direkta synfältet. Dessutom minskas den döda vinkeln på förar- och passagerarsidan.
  • Anpassade vyer beroende på körsituation
    Vid kritiska körmanövrar får föraren en utmärkt överblick över trafiksituationen och andra trafikanter tack vare utökade visningsvyer.
  • Displaysystem i HD-kvalitet
    De båda högupplösta bildskärmarna i förarhytten anpassas automatiskt till omgivningsljuset så att kamerabilden alltid syns tydligt.

Digitalt spegelkamerasystem DMS för ett optimalt synfält

Med det innovativa digitala spegelkamerasystemet DMS MAN OptiView bortfaller de klassiska spegelarmarna.

Externa kameror ersätter spegelarmarna vid OptiView.

MAN OptiView erbjuder avsevärt mer än konventionella spegelsystem: Vid användning av externa kameror ökar förarens synfält när denne tittar ut genom sidofönstrena. Lagstadgade synfält visas på skärmarna. Dessutom kan en anpassad zoom- eller vidvinkelvy erhållas i vissa körsituationer, t.ex. vid svängning eller rangering, så att föraren får optimalt stöd. Det digitala spegelkamerasystemet DMS är en valfri, avgiftsbelagd extrautrustning.

Så här fungerar det digitala spegelkamerasystemet DMS MAN OptiView

Den nyutvecklade tekniken uträttar mycket mer än konventionella backspeglar.

/
Externa kameror på A-stolpen

Externa kameror

Två kameror - vidvinkel- och närkamera – på vardera sidan av fordonet ovanför dörrkarmen ersätter ytterbackspeglarna, vidvinkel- och vägkantsspeglarna. En extra kamera på A-stolpen på passagerarsidan ersätter frontspegeln. Kamerorna kan fällas in manuellt, är stänkvattenskyddade och värms upp automatiskt. Genom filtrering av bländningseffekten överförs konsekvent bra bilder till fordonsdisplayerna även när solen är låg eller när bakomvarande trafik bländar.

/
12-tums displayen på A-stolpen på förarsidan.

12-tums displayen på förarsidan.

Displayen i HD-kvalitet har en upplösning på 1 920 pixlar x 1 080 pixlar. Ljusstyrka och kontrast anpassas automatiskt till omgivningsljuset. Ljusstyrkan på displayen kan även ställas in manuellt via dörrstyrmodulen. Dessutom kan stödlinjer visas för bättre bedömning av avstånd och fordonslängd.

/
15-tums display på passagerarsidan.

15-tums display på passagerarsidan.

Displayen på passagerarsidan är något större än den på förarsidan för att kompensera för det längre avståndet till föraren. Bildskärmen är av HD-kvalitet, ljusstyrkan och kontrasten anpassas automatiskt till omgivningsljuset. Displayens ljusstyrka kan även justeras manuellt via dörrstyrmodulen. Dessutom kan även stödlinjer visas för bättre bedömning av avstånd och fordonslängd.

/
Dörrstyrmodulen på förarsidan för manuella displayinställningar.

Dörrstyrmodul

Det finns en dörrstyrmodul på förar- och passagerarsidan för manuella displayinställningar eller för att ändra visningsvyn. Övervakningsläget kan dessutom aktiveras via dörrstyrmodulen och fjärrkontrollen i området för den nedre sovbritsen, så att området runt fordonet kan observeras även när fordonet är parkerat och draperierna är stängda.

/
Externa kameror på A-stolpen

Externa kameror

Två kameror - vidvinkel- och närkamera – på vardera sidan av fordonet ovanför dörrkarmen ersätter ytterbackspeglarna, vidvinkel- och vägkantsspeglarna. En extra kamera på A-stolpen på passagerarsidan ersätter frontspegeln. Kamerorna kan fällas in manuellt, är stänkvattenskyddade och värms upp automatiskt. Genom filtrering av bländningseffekten överförs konsekvent bra bilder till fordonsdisplayerna även när solen är låg eller när bakomvarande trafik bländar.

/
12-tums displayen på A-stolpen på förarsidan.

12-tums displayen på förarsidan.

Displayen i HD-kvalitet har en upplösning på 1 920 pixlar x 1 080 pixlar. Ljusstyrka och kontrast anpassas automatiskt till omgivningsljuset. Ljusstyrkan på displayen kan även ställas in manuellt via dörrstyrmodulen. Dessutom kan stödlinjer visas för bättre bedömning av avstånd och fordonslängd.

/
15-tums display på passagerarsidan.

15-tums display på passagerarsidan.

Displayen på passagerarsidan är något större än den på förarsidan för att kompensera för det längre avståndet till föraren. Bildskärmen är av HD-kvalitet, ljusstyrkan och kontrasten anpassas automatiskt till omgivningsljuset. Displayens ljusstyrka kan även justeras manuellt via dörrstyrmodulen. Dessutom kan även stödlinjer visas för bättre bedömning av avstånd och fordonslängd.

/
Dörrstyrmodulen på förarsidan för manuella displayinställningar.

Dörrstyrmodul

Det finns en dörrstyrmodul på förar- och passagerarsidan för manuella displayinställningar eller för att ändra visningsvyn. Övervakningsläget kan dessutom aktiveras via dörrstyrmodulen och fjärrkontrollen i området för den nedre sovbritsen, så att området runt fordonet kan observeras även när fordonet är parkerat och draperierna är stängda.

Det digitala spegelkamerasystemet DMS MAN OptiView

Olika kameravyer beroende på körsituation

MAN OptiView kan generera tre olika kameravyer så att föraren alltid får en idealisk, visuell inställning. Växlingen av vyerna på displayerna i fordonet styrs automatiskt efter färdriktning, fordonshastighet och styrvinkeln, kan dock även styras manuellt med dörrstyrmodulen på förar- och passagerarsidan.

1
Standardvyn på displayen med MAN OptiView.
Standardvy

Synfältet som visas i standardvyn kan jämföras med synfältet för konventionella speglar. En vertikal och horisontell skiljelinje delar displayvyn i fyra asymmetriska kvadranter. I dessa kvadranter visas synfältet för ytterbackspeglarna, vidvinkel- och vägkantsspeglarna. Kamerabilderna kombineras digitalt till en genomgång skildring så att områdena bredvid och bakom fordonet kan registreras snabbt och säkert.

2
Zoomvyn på displayerna på MAN OptiView ger en bättre överblick över mer avlägsna föremål och fordon i intilliggande körfält.
Zoomvy

I zoomvyn kan objekt som är längre bort, som exempelvis fordon som närmar sig i intilliggande körfält, upptäckas tidigare. För detta ändamål visas en avsevärt förstorad bildsektion i kvadranten för ytterbackspeglarna. Zoomvyn startar automatiskt med en hastighet över 60 km/h och kan även aktiveras manuellt, till exempel vid rangering bakåt.

3
Vidvinkelvyn på displayerna på MAN OptiView, som aktiveras vid backning eller långsam körning.
Vidvinkelvy

I den här vyn visas endast vidvinkelområdet på bilskärmarna, så att den direkta fordonsomgivningen registreras utan döda vinklar. Föraren kan välja mellan två lägen: Med stad-automatiken aktiveras vidvinkelvyn automatiskt upp till en hastighet av 45 km/h, med kurv-automatiken aktiveras vyn upp till en hastighet av 50 km/h när blinkersen aktiveras eller när en viss vinkel mellan fordonet och påhängssläpvagnen nås.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: