MAN Sverige

Automatiserad manuell växellåda: MAN TipMatic

Automatiserad manuell växellåda: MAN TipMatic

Översikt

 • Bekväm manövrering
  Tack vare nyutvecklad växellådsmanövrering på den högra styrarmen
 • Utmärkt kostnadseffektivitet
  Reducerad bränsleförbrukning vid maximerad körkomfort
 • Individuella växlings- och startstrategier
  Samordnade växlingsstrategier för olika användningsområden

Växlingsfunktioner för ökad komfort, effektivitet och säkerhet

Den automatiserade manuella växellådan MAN TipMatic sänker bränsleförbrukningen och ökar körkomforten. Individuella växlings- och startstrategier, optimerade för olika användningsområden, t.ex. i fordon för körning på vägen eller med tung last, i terräng- eller insatsfordon, är exakt anpassade till drivlinan och möjliggör en effektiv och bekväm körstil.

1
Enkel och bekväm manövrering

Växellådsmanövreringen på den högra styrarmen möjliggör val av körområde såväl som körprogram. På så sett är manövreringen intuitiv och användarsäker i rattens omedelbara närhet.

2
Snabb växling

Samordningen mellan motor, koppling och växellåda möjliggör snabb växling. Därmed sörjer SpeedShifting för en snabb växling mellan de tre högsta växlarna 10, 11 och 12. SmartShifting kombinerar ett snabbt växlingsförlopp i alla växlar. På så sätt upprätthålls kraften t.ex. i stigningar tack vare snabb nedväxling och bränsleförbrukningen hålls så låg som möjligt.

3
Användning av motorbromsen

Den elektroniskt reglerade motorbromsen på uppväxlingsstödet (HSU) reglerar – i synnerhet i stigningar – snabba växelsprång på upp till tre växlar. Den intelligent agerande växlingslogiken fastställer optimal växlingshastighet utifrån data som gaspedalens läge, fordonsmassan och det beräknade körmotståndet.

Bekväm körning på tomgång

Idle Speed Driving möjliggör bekväm körning vid tomgångsvarvtal – föraren kan därmed rangera lastbilen exakt eller bekvämt ”flyta med” i den trögflytande trafiken. Efter start kör fordonet iväg med ett lågt tomgångsvarvtal på cirka 600 varv/min utan att föraren behöver trampa på gaspedalen. Om motorvridmomentet inte räcker till vid tomgångsvarvtal växlar MAN TipMatic ned.

Lastdetekteringen på MAN TipMatic-växellådan väljer den optimala växeln för igångkörningen – beroende på belastning. Dessutom sörjer den stora stegningen och en lutningsidentifiering för utmärkta igångkörningsegenskaper.

Om din lastbil kör fast i snö eller i fuktig, lös mark underlättar lossgungningsfunktionen igångkörningen. Härmed väljs automatiskt den lämpliga växeln för att minska vridmomentet på dreven så att hjulen inte slirar.

Växlingsprogram för olika tillämpningar

Den automatiserade manuella växellådan MAN TipMatic erbjuder individuella växlings- och startstrategier – optimerad för olika användningsområden

Växlingsprogrammet MAN TipMatic FLEET tillåter bara manuella ingrepp i den automatiserade växlingsstrategin i begränsad omfattning och skapar på så sätt optimala växelbyten i alla körsituationer. Dessutom förhindras snabb nedväxling med hjälp av kickdown-funktionen. Det stöder ett bränslesnålt körsätt som även är skonsamt mot drivlinan.

Växlingsprogrammet MAN TipMatic PROFI kan du när som helst växla manuellt, t.ex. växla ned snabbare vid kickdown. Därmed kan erfarna förare utnyttja fordonets effektivitetspotential ännu bättre.

Växlingsprogrammet MAN TipMatic OFFROAD är en extrautrustning som är avsedd för körning i terräng och för krävande förhållanden (t.ex. vid branta stigningar). Du kan växla manuellt när som helst.

Växlingsprogrammet MAN TipMatic DP (Drive Performance) garanterar smidigare köregenskaper vid användning på väg och kan vara aktivt när en snabbare acceleration krävs under en kortare tid. Den högpresterande växlingsvarianten möjliggör snabbare och senare växling, vilket främjar bättre acceleration.

Växlingsprogrammet MAN TipMatic DM, RM är avsett för finkänslig manöverkörning i låg fart eftersom även kopplingens slirning utnyttjas. Du kan bara välja de första båda växlarna. Läget är bara avsett att användas en kort stund.

Växlingsprogrammet MAN TipMatic COLLECT är specialframtaget för att användas i sopbilar (bak- och sidlastare) med längre stoppintervall och många starter. De förkortade aktiveringstiderna på 25 procent optimerar dagsresetiderna.

Växlingsprogrammet MAN TipMatic EMERGENCY förkortar växlingstiden för en bättre acceleration. Programmet är specialanpassat till utryckningsenheter som brandkåren eller räddningsmyndigheter på larmkörningar.

Med MAN Now till lämpligt växlingsprogram

Med vår digitala tjänst MAN Now kan du boka och överföra MAN TipMatic-växlingsprogram efter behov och omedelbart Over-the-Air.

MAN NOW - Upgrades Over-the-Air

 • Flexibel anpassning av fordonsfunktionaliteten hos din nya MAN Truck Generation och MAN-transportbil
 • Överföring och installation av programvaruuppdateringar tack vare innovativ Over-the-Air-teknologi – enkelt, snabbt och utan besök i verkstaden
 • Kostnadsfri användning av olika funktioner

Observera: MAN EfficientCruise och MAN EfficientRoll finns snart tillgängliga.

Mer om MAN Now

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: