MAN Sverige

MAN VARNARE FÖR KÖRFÄLTSBYTE (LDW) & MAN-KÖRFÄLTÅTERGÅNGSASSISTANS (LRA)

Lane Guard System & körfältåtergångsassistans

Översikt

  • Säker filhållning
    Varnar när föraren oavsiktligt lämnar körfältet och ingriper aktivt.
  • Dubbel assistans
    Akustisk varning för föraren och aktivt återförande av lastbilen till körfältet.
  • Ökning av den aktiva säkerheten
    I synnerhet på monotona delsträckor och vid körning på natten.

Förarstöd för säker filhållning

Stöder dig i att stanna kvar i fältet: MAN varnare för körfältsbyte (LDW) varnar när föraren oavsiktligt lämnar körfältet. Och MAN-körfältåtergångsassistansen (LRA) styr aktivt tillbaka ditt fordon till körfältet - innan en risksituation uppstår.

1
MAN varnare för körfältsbyte LDW

Varnaren för körfältsbyte LDW hjälper föraren att följa körfältet. Om din MAN lastbil vidrör körfältsmarkeringen eller lämnar körlinjen utan aktiverad blinkers, hörs en ljudsignal. Därmed ökar systemet den aktiva säkerheten på monotona motorvägs- och motortrafikledsavsnitt samt vid körning på natten och förebygger olyckor.

För detta ändamål registrerar en videokamera bakom framrutan kontinuerligt den vänstra och högra körfältsmarkeringen. Varnare för körfältsbyte är aktiv från en hastighet på 60 km/h. Den detekterar och tar hänsyn till oavsiktlig körning mot körbanans ytterkant.

2
MAN-körfältåtergångsassistans LRA

Körfältåtergångsassistansen LRA hjälper föraren att hålla sig i körfältet även genom aktiv tillbakastyrning till körfältet: Om det finns risk för att fordonet - utan aktivering av blinkersen - lämnar det angivna körfältet korrigerar systemet styrmomentet och styr automatiskt tillbaka lastbilen till körlinjen. Föraren kan när som helst åsidosätta det korrigerande styrmomentet.

Körfältåtergångsassistansen (LRA) förutsätter att fordonet är utrustat med det hydrauliska styrsystemet MAN ComfortSteering och är endast tillgänglig för MAN TGX och MAN TGS.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: