MAN Sverige

MAN svängningshjälp

MAN svängningshjälp

Översikt

  • Säkring på passagerarsidan
    Områden med dålig sikt övervakas av radarsensorer.
  • Trestegs varningskaskad
    Visuella och akustiska signaler varnar efter hur brådskande förarens ingripande är.
  • Förebygga risksituationer
    Föraren kan i god tid reagera på eventuella kollisioner – till exempel med fotgängare och cyklist.

Fyra ögon ser mer än två

Med trestegs varningskaskad för ökad säkerhet.

MAN Truck med aktiverad varningskaskad.

MAN svängningshjälp varnar i god tid om svagare trafikanter närmar sig den döda vinkeln.


I dagens trafik behöver föraren egentligen ett extra par ögon. MAN Truck Generation erbjuder exakt det: Två radarsensorer, placerade över varandra, håller koll på allt inom en radie på nästan 180° på passagerarsidan så snart som hastigheten ligger under 30 km/h.

1
Nivå 1

Om ett rörligt föremål detekteras i varningsområdet, medan blinkersen är aktiverad och hjulen är kraftigt vridna, aktiveras nivå 1: En av de tre LED-lamporna på a-stolpen lyser.

2
Nivå 2

Om det vidare rörelseförloppet förmodar en kollision löses ytterligare varningsnivåer på A-stolpen ut allt efter prioritet. Nivå 2: Alla tre LED-lampor lyser.

3
Nivå 3

Om ett omedelbart ingripande av föraren krävs för att förhindra en kollision börjar nivå 3: Alla tre LED-lampor blinkar.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: