MAN Sverige

Transportera ändlöst

MAN TGS kör in i en hangar.

Översikt

  • Tillförlitlig säkerhet
    Smarta assistans- och säkerhetssystem stöder föraren i MAN TGS i all terräng.
  • Minskade stilleståndstider
    Underhåll följer ett schema: MAN ServiceCare och MAN Driver-appen håller stilleståndstiderna till ett minimum och gör dem maximalt planeringsbara.
  • Snabbt hos dig
    Genom den utmärkta MAN-reservdelsförsörjningen och det täta nätverket till verkstäderna får vi dig när som helst tillbaka på vägen – eller till byggarbetsplatsen.

Ta bort skräcken för hörn

MAN svängningshjälp låter den döda vinkeln falla i glömska.

MAN svängningshjälp ökar säkerheten i oöverskådliga svängningssituationer.

Under dagens trafikförhållanden behöver förarna i princip ett extra öga. MAN svängningshjälp är exakt det. Den håller ett öga på allt vid oöverskådlig svängsituation. Om den detekterar en trafikant i området bredvid lastbilden larmar en 3-stegs varningskaskad på den högra A-stolpen. Beroende på hur snabbt föraren måste ingripa, men en LED-lampa, tre LED-ljus eller ytterligare en larmsignal.

Till MAN svängningshjälp

Kör inte, finns inte

Effektiva och framåtblickande underhållsprocesser är vår lösning för att reducera stilleståndstider till ett minimum.

MAN ServiceCare sörjer för framåtblickande underhållsprocesser.

MAN ServiceCare: proaktiv så att du alltid förblir i aktion

Redan tillbaka i verkstaden? Inte med oss. MAN ServiceCare koordinerar och buntar förnuftigt och flexibelt ihop dina underhållstillfällen. Exakt så som du behöver det. Eftersom du med individuellt skräddarsydda lösningspaket utformar underhållshanteringen som passar för ditt företag.

MAN ServiceCare informerar dig via e-post om allt som anstår. Och detta utan kostnad för alla dina MAN-fordon.

Läs mer

MAN Driver-appen är den snabbaste förbindelsen till vagnparkschefen och Mobile24.

Smart under körningen: MAN Driver-appen

MAN Driver-appen är din bästa följeslagare eftersom digitala startkontroller och skadeanmälningar snabbt kan vidarebefordras med den och bärgningsbil kan omedelbart begäras. Via Scan kan snabbguider hämtas för utvalda brytare och kontrollampor.

Till MAN Driver-appen

Eller direkt till nedladdningen via:

MAN Driver-app för iOS

MAN Driver-app för Android

TGS har ett modulärt uppbyggt elnät i fordonet.

Vet var: snabba diagnoser vid modulärt elnät i fordonet

Hitta felet – tack vare det modulärt uppbyggda elnätet i fordonet är identifieringen och därmed även utbytet av defekta delar snabbt gjort. Därmed minimeras stilleståndstider och servicekostnader. En annan fördel med det modulära byggnadssättet: Utvidgningar kan när som helst utföras och håller dig flexibel. Oavsett vad framtiden medför har vi redan en lösning redo för dig.

En chaufför tittar på TV i sin MAN lastbil.

24V batterihanteringssystem : för en pålitlig start

Tomma batterier och haverier på grund av överdriven användning av elektriska apparater under viloperioder – med det nya 24V batterihanteringssystemet tillhör detta det förflutna. Det övervakar noggrant batteriets tillstånd för att upptäcka kritiska tillstånd i ett tidigt skede och för att säkerställa att fordonsmotorn kan startas. Om det finns risk för urladdning, stängs komfortförbrukare automatiskt av. I händelse av en eventuell djupurladdning – och tillhörande batteriskada – eller förlust av startförmågan, slår MAN batterihantering av strömförbrukningen helt och hållet, inaktiverar Idle Shut Down och ökar tomgångsvarvtalet .

Snabbare än du hinner säga MAN

Vi erbjuder allt du behöver exakt när du behöver det.

MAN-reservdelar erbjuder tillförlitlighet och säkerhet.

Alltid på lager

80 % av alla MAN-reservdelar är genomgående tillgängliga i våra verkstäder, 95 % nästföljande dag, specialdelar inom en vecka. Även internationellt eftersom vi levererar till 2000 leveransadresser i över 100 länder. För att du i värsta fall snabbt ska vara redo att köra igen och ta tillförlitlighet och säkerhet med dig på resan. Eftersom de endast erbjuds MAN-originalkomponenter.

Mer om MAN-originalkomponenter

MAN-servicestödpunkterna är alltid väl nåbara.

Nästa avfart: MAN

Om du behöver MAN är 1 688 verkstäder i 138 länder redo för dig. Naturligtvis med extra långa öppettider. Eftersom vi vet att det endast går om lastbilen går.

En digitalt nätverksansluten jordglob.

Cybersäkerhet: för en säker fordonsdrift

Å ena sidan möjliggör den ökande digitaliseringen och sammankopplingen av elektroniska system i fordon många nya hjälpsamma funktioner och applikationer – å andra sidan skapar det även måltavlor för hackare. Därför blir så kallad cybersäkerhet allt viktigare. MAN använder lämpliga åtgärder för att konsekvent skydda alla fordonssystem mot obehörig åtkomst. Dessa förhindrar att data används av obehöriga personer och säkerställer säker drift av fordonet.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: