MAN Sverige

UPPMÄRKSAMHETSVARNARE: MAN ATTENTIONGUARD

Uppmärksamhetsassistent: MAN AttentionGuard

Översikt

  • Tidig varning vid minskad uppmärksamhet
    Detekterar märkbara förändringar i styrbeteendet och varnar föraren.
  • Extra säkerhet
    Hjälper till att öka säkerheten och att förebygga olyckor.

Tidig varning om onormalt körbeteende

Den vidareutvecklade uppmärksamhetsvarnaren MAN AttentionGuard detekterar tillfälliga förändringar i styrbeteendet samt de första tecknen på en reducerad uppmärksamhet hos föraren och gör denne uppmärksam på detta. Från en hastighet på 60 km/h utvärderar systemet kontinuerligt parametrarna såsom riktningsstabilitet, styrbeteende samt dag- och körtid och drar på så sätt slutsatser om förarens uppmärksamhet.

Om MAN AttentionGuard detekterar märkbara förändringar i styrbeteende, varnar den föraren och hjälper till att undvika olyckor . Varningen kan nu även ges utan att korsa körfältsmarkeringarna.

1
Varning på displayen

Om MAN AttentionGuard detekterar första tecken på koncentrationsbrist eller trötthet visas meddelandet "Kör uppmärksamt!" för föraren.

2
Akustisk signal

Detta följs av en ljudsignal som ljuder en gång via högtalaren vid förararbetsplatsen. Sedan försvinner varningarna automatiskt utan att en bekräftelse är nödvändig.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: