UPPMÄRKSAMHETSVARNARE: MAN ATTENTIONGUARD

Uppmärksamhetshjälp: MAN AttentionGuard

I en blick

  • Tidig varning vid minskad uppmärksamhet
    Detekterar märkbara förändringar i styrbeteendet och varnar föraren.
  • Extra säkerhet
    Ökar den aktiva säkerheten genom undvikande av olyckor.

Tidig varning om ovanligt körbeteende

Uppmärksamhetsvarnaren MAN AttentionGuard detekterar tillfälliga förändringar i styrbeteendet samt de första tecknen på minskad uppmärksamhet hos föraren och gör denne uppmärksam på detta. Från en hastighet på 60 km/h utvärderar systemet kontinuerligt körparametrarna som styrbeteende eller körfältsbrott och drar på så sätt slutsatser om förarens uppmärksamhet. Förutsättning är att lastbilen är utrustad med MAN varnare för körfältsbyte (LDW) , ett säkerhetssystem som övervakar korrekt placering i körfältet. Om MAN AttentionGuard detekterar påfallande förändringar i styrbeteendet avges en varning via en optisk och en akustisk signal. Olyckor kan på så sätt undvikas proaktivt.

MAN AttentionGuard är precis som MAN varnare för körfältsbyte (LDW) alltid påslagen vid motorstart. Även på natten är denna funktion garanterad.

1
Varning på displayen

Om MAN AttentionGuard detekterar första tecken på koncentrationsbrist eller trötthet visas meddelandet ”Kör uppmärksamt!” för föraren i åtta sekunder.

2
Akustisk signal

Detta följs av en ljudsignal som ljuder en gång via högtalaren på förararbetsplatsen. Sedan försvinner varningarna automatiskt utan att en bekräftelse är nödvändig.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: