MAN Sverige

UPPMÄRKSAMHETSVARNARE: MAN ATTENTIONGUARD

Uppmärksamhetsassistent: MAN AttentionGuard

Översikt

  • Tidig varning vid minskad uppmärksamhet
    Detekterar märkbara förändringar i styrbeteendet och varnar föraren.
  • Extra säkerhet
    Hjälper till att öka säkerheten och att förebygga olyckor.

Tidig varning om onormalt körbeteende

Uppmärksamhetsvarnaren MAN AttentionGuard detekterar tillfälliga förändringar i styrbeteendet samt de första tecknen på minskad uppmärksamhet hos föraren och gör denne uppmärksam på detta. Från en hastighet på 60 km/h utvärderar systemet kontinuerligt körparametrarna som styrbeteende eller körfältsbyte och drar på så sätt slutsatser om förarens uppmärksamhet. Förutsättning är att bussen är utrustad med MAN varnare för körfältsbyte (LDW) ett säkerhetssystem som övervakar korrekt placering i körfältet. Om MAN AttentionGuard detekterar påfallande förändringar i styrbeteendet avges en varning via en optisk och en akustisk signal. Inom systemets gränser hjälper vi dig att undvika olyckor.

MAN AttentionGuard är precis som MAN varnare för körfältsbyte (LDW) alltid tillkopplad vid motorstart. Dess funktion är också tillgänglig inom systemgränserna på natten.

1
Varning på displayen

Om MAN AttentionGuard detekterar första tecken på koncentrationsbrist eller trötthet visas meddelandet ”Kör uppmärksamt!” för föraren i åtta sekunder.

2
Akustisk signal

Detta följs av en ljudsignal som ljuder en gång via högtalaren vid förararbetsplatsen. Sedan försvinner varningarna automatiskt utan att en bekräftelse är nödvändig.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: