MAN Sverige

ADAPTIVE CRUISE CONTROL: MAN ACC STOP & GO

Adaptive Cruise Control

Översikt

  • Reglerar avståndet
    Reglerar hastigheten och håller din lastbil konstant på säkert avstånd från framförvarande fordon
  • Avlastning i tät trafik och kö
    Tack vare Stop & Go-funktionen bromsas din lastbil automatiskt i bilkön eller vid trögflytande trafik och kör även vid korta stopp igen

Tillförlitlig avseende avstånd

Adaptive Cruise Control MAN ACC Stop & Go reglererar hastigheten på din lastbil och håller konstant avståndet till framförvarande trafik. Med Stop & Go-funktionen kan systemet även användas i bilkön eller vid trögflytande trafik.

1
Två sensorsystem: Radar och kamera

MAN ACC Stop & Go arbetar med två sensorsystem som är oberoende av varandra: Radar och kamera. Radarsensorn mäter avstånd, position och hastighet för framförvarande lastbil. Videokameran bakom vindrutan används dessutom för objektigenkänning och registrerar körfältsmarkeringarna. På så sätt kan det framförvarande fordonet även detekteras vid komplexa vägrutter och dålig sikt.

2
Högre användarkomfort

Via multifunktionsratten kan du enkelt ställa in önskad hastighet på din lastbil. Denna hålls utan att du behöver trycka på gaspedalen. Dessutom kan du ställa in önskat säkerhetsavstånd till framförvarande fordon i fyra nivåer. Vid fri hastighet accelererar fordonet till inställd önskad hastighet. Om systemet detekterar långsamt framförvarande fordon så anpassas hastighet och avstånd automatiskt.

3
Stop & Go-funktion

Genom Stop & Go-funktionen kan den avståndsreglerade farthållaren även användas i bilkön eller trögflytande trafik. När trafiken stannar bromsas lastbilen automatiskt till stillastående och kör även vid korta stopp under två sekunder igen. Vid ett stopp över två sekunder hålls driftbromsen automatiskt. Starten sker då genom aktivering av gaspedalen eller via en knapp på multifunktionsratten.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: