MAN Sverige

MAN körfältsbyte-kollisions-undviknings-assistent

MAN körfältsbyte-kollisions-undviknings-assistent

Alla kommer fram tryggt

Att vika av in i en svängfil, köra om eller runda ett hinder: En utmaning för lastbilsförare i tät trafik. Tack vare MAN körfältsbyte-kollisions-undviknings-assistent kan dessa manövreringar utföras riskfritt. Föraren varnas i god tid, när en medtrafikant befinner sig i ett område längs sidorna på fordonet som övervakas av radargivaren. Om det finns risk för en sammanstötning med andra medtrafikanter trots en varning, stödjer ett korrigerande, aktivt styrmoment och hjälper föraren att undvika svåra olyckor.

Bra att känna till: Varningsområdets storlek varierar från 0 m till 8 m framför och upp till 80 m bakom fordonet (från fordonets front). Därutöver beror varningsområdet särskilt på fordonslängden och den relativa hastigheten mellan ditt eget och det aktuella fordonet i den angränsande filen.

Översikt

  • Övervakning av sidoområdena
    Radargivare övervakar områdena längs sidorna åt höger och vänster under fordonets körfält.
  • Varningssystem i tre steg
    Assistanssystemet varnar föraren optiskt och akustiskt i tre steg för möjliga risksituationer.
  • Undvikande av kollisioner
    Vid en hotande kollision stödjer ett korrigerande styrmoment och hjälper till med att undvika svåra olyckor.

3 STEG FÖR SÄKERHET

1
Steg 1 – ett objekt i varningsområdet på passagerarsidan

Om ett rörligt föremål befinner sig i varningsområdet på passagerarsidan, aktiveras en varningstriangel (vid MAN OptiView ) eller en ensam LED-varningslampa i A-stolpen.

2
Steg 2 – hotande kollision

Om ett körfältsbyte påbörjas genom att blinkersen aktiveras eller av en styrrörelse, trots en hotande kollision på förar- eller passagerarsidan, lyser en genomgående varningsram (vid MAN OptiView ) eller tre LED-varningslampor i A-stolpen.

3
Steg 3 – aktiv tillbakastyrning i körfältet

Om styrrörelsen genomförs trots en varning om en hotande kollision, så att fordonet lämnar sitt körfält, styr assistenten fordonet aktivt tillbaka till det egna körfältet. Samtidigt blinkar varningsramen (vid MAN OptiView ) eller de tre LED-varningslamporna i A-stolpen, vilket även stöds genom en akustisk signal.

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: