MAN Slovensko

MAN výstražný systém odstupu vozidiel

MAN výstražný systém odstupu vozidiel

V skratke

  • Varuje pred príliš tesným odstupom
    Môže zabrániť nehodám vďaka lepšiemu dodržiavaniu bezpečnostného odstupu.
  • Odľahčenie vodiča
    Podporuje vodiča aj pri zlých poveternostných pomeroch a zlej viditeľnosti, ako aj komplexných dopravných situáciách.

Správna vzdialenosť pre väčšiu bezpečnosť

Výstražný systém odstupu vozidiel spoľahlivo pomáha dodržiavať požadovaný veľký bezpečnostný odstup od vozidla idúceho vpredu aj pri vysokej hustote dopravy. Po akustickej alebo optickej výstrahe môže vodič zväčšiť vzdialenosť, aby mal opäť väčší reakčný čas v nepredvídateľných situáciách.

1
Kombinácia radaru a kamery

Výstražný systém odstupu vozidiel kombinuje informácie z dvoch radarových senzorov v nárazníku a kamery na prednom okne. Permanentne monitoruje premávku pred nákladným automobilom a zaznamenáva údaje, ako napr. rýchlosť, smer pohybu a typy objektov. Vďaka tejto kombinácii senzorov môže systém včas a s vysokou bezpečnosťou varovať vodiča pred nebezpečnými situáciami, keď sa zmenší určitý bezpečnostný odstup.

2
Optická výstraha

Pri malom, krátkodobom klesnutí pod hranicu tohto bezpečnostného odstupu sa na displeji kombinovaného prístroja rozsvieti farebný pruh odstupu.

3
Optický a akustický signál

Keď je odstup od vozidla idúceho vpredu výrazne a trvale príliš nízky, na displeji sa navyše zobrazí výstražný symbol a výstražné hlásenie a zaznie signál.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Nakonfigurujte si svoje požadované vozidlo

Poradenstvo? Najlepšie osobne: