MAN Slovensko

MAN asistent na predchádzanie kolíziám pri zmene jazdného pruhu

Pomocník zmeny jazdného pruhu (LCS)

Bezpečný príchod pre všetkých

Zaradenie do odbočovacieho pruhu, predbiehanie alebo obiehanie prekážky: Výzva pre vodiča nákladného vozidla v hustej premávke. Vďaka MAN asistentu na predchádzanie kolíziám pri zmene jazdného pruhu sa môžu manévre uskutočňovať bezpečne. Pretože vodič je včas vystríhaný, keď sa účastník premávky nachádza v niektorej bočnej oblasti vozidla monitorovanej radarovými senzormi. Ak napriek výstrahe hrozí zrážka s inými účastníkmi premávky, podporí korigujúci, aktívny riadiaci moment a pomôže vodičovi predchádzať ťažkým nehodám.

Oplatí sa vedieť: Veľkosť oblasti výstrahy siaha variabilne od 0 m po 8 m pred vozidlom a až 80 m za ním (od prednej časti vozidla). Okrem toho závisí oblasť výstrahy od dĺžky vozidla a relatívnej rýchlosti medzi vlastným vozidlom a príslušným vozidlom v susednom jazdnom pruhu.

Prehľad

  • Monitorovanie bočných oblastí
    Radarové senzory monitorujú bočné oblasti vpravo a vľavo vedľa jazdného pruhu vozidla.
  • Trojstupňový výstražný systém
    Asistenčný systém vystríha vodiča opticky a akusticky v troch stupňoch pred možnými nebezpečnými situáciami.
  • Aktívne predchádzanie kolíziám
    V prípade hroziacej kolízie podporuje korigujúci riadiaci moment a pomáha pri predchádzaní ťažkým nehodám.

3 STUPNE PRE BEZPEČNOSŤ

1
Stupeň 1 – objekt v oblasti výstrahy na strane spolujazdca

Ak sa pohybujúci objekt nachádza v oblasti výstrahy na strane spolujazdca, aktivujú sa výstražné rohy (pri MAN OptiView) alebo samostatné výstražné svetlo LED na A stĺpiku.

2
Stupeň 2 – hroziaca kolízia

Ak sa napriek hroziacej kolízii na strane vodiča alebo spolujazdca začne zmena jazdného pruhu aktiváciou smeroviek alebo pohybom volantu, rozsvietia sa neprerušovaný výstražný rámček (pri MAN OptiView) alebo tri výstražné svetlá LED na A stĺpiku.

3
Stupeň 3 – aktívne vrátenie do jazdného pruhu

Ak sa napriek výstrahe pred hroziacou kolíziou pokračuje v riadiacom pohybe, takže vozidlo opustí svoj pruh, riadi asistent vozidlo aktívne späť do vlastného jazdného pruhu. Súčasne blikajú výstražné rámčeky (pri MAN OptiView) alebo tri výstražné svetlá LED na A stĺpiku, navyše sprevádzané akustickým signálom.