MAN Slovensko

ADAPTÍVNY TEMPOMAT: MAN ACC STOP & GO

Adaptívny tempomat

Prehľad

  • Reguluje odstup
    Reguluje rýchlosť a udržiava váš nákladný automobil v konštantnom bezpečnostnom odstupe od vozidla idúceho vpredu
  • Odľahčenie v hustej premávke a zápche
    Vďaka funkcii Stop & Go brzdí váš nákladný automobil v zápche alebo hustej premávke samostatne a pri krátkych zastaveniach sa aj znovu rozbehne

Spoľahlivo s odstupom

Adaptívny tempomat MAN ACC Stop & Go reguluje rýchlosť nákladného automobilu a udržuje konštantne odstup od vozidla idúceho vpredu. Funkcia Stop & Go navyše umožňuje nasadenie systému v zápche alebo hustej premávke.

1
Dva senzorové systémy: radar a kamera

MAN ACC Stop & Go pracuje s dvomi navzájom nezávislými senzorovými systémami: radarom a kamerou. Radarový senzor meria vzdialenosť, polohu a rýchlosť nákladného automobilu idúceho vpredu. Videokamera za predným oknom navyše slúži na rozpoznávanie objektov a navyše zaznamenáva vodorovné dopravné značky. Tak môže spoľahlivo rozpoznať vozidlo idúce vpredu aj pri komplexných dopravných situáciách a zlých viditeľnostných pomeroch.

2
Vysoký komfort obsluhy

Pomocou multifunkčného volantu určujete celkom jednoducho požadovanú rýchlosť svojho nákladného automobilu. Táto sa udržiava bez nutnosti stláčania plynového pedála. Navyše môžete v štyroch stupňoch nastaviť požadovaný bezpečnostný odstup od vozidla idúceho vpredu. Pri voľnej jazde vozidlo zrýchli až na nastavenú požadovanú rýchlosť. Keď systém rozpozná pomalšie vozidlá idúce vpredu, automaticky sa prispôsobí rýchlosť a vzdialenosť.

3
Funkcia Stop & Go

Funkcia Stop & Go umožňuje nasadenie adaptívneho tempomatu aj v zápche alebo hustej premávke. Keď sa premávka zastaví, zabrzdí sa váš nákladný automobil samostatne až do zastavenia a pri krátkych zastaveniach do dvoch sekúnd sa tiež znovu rozbehne. Pri zastavení dlhšom ako dve sekundy sa automaticky drží prevádzková brzda. Rozbiehanie potom nasleduje po stlačení plynového pedála alebo tlačidla na multifunkčnom volante.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Nakonfigurujte si svoje požadované vozidlo

Poradenstvo? Najlepšie osobne: