MAN Slovensko

Kybernetická bezpečnosť – prípad podozrenia

Ak by ste mali dôvod domnievať sa, že v súvislosti s vaším vozidlom došlo k porušeniu kybernetickej bezpečnosti, obráťte sa, prosím, s uvedením vozidla, ktorého sa to týka, a pokiaľ možno najpresnejšou konkretizáciou skutočností (čas, miesto, dôsledky) a opisom skutočných udalostí, resp. zistení na cs-incident@man.eu .

K porušeniu kybernetickej bezpečnosti patrí obvykle ohrozenie kybernetickej bezpečnosti, ako napr. prevzatie, deaktivácia a zmena funkcií vozidla a/alebo jazdných funkcií, odovzdanie osobných údajov bez vášho súhlasu alebo klamlivé použitie falošných údajov a nevyžiadaná aktivácia platených funkcií.

Kontaktujte nás, prosím, pokiaľ možno nemecky alebo anglicky.