MAN Slovensko

MAN Front Detection

MAN Front Detection

V skratke

  • Pomáha predchádzať nebezpečenstvám nehôd
    Pri rozbiehaní alebo nízkej rýchlosti včas varuje vodiča pred hroziacimi kolíziami.
  • Väčšia bezpečnosť a odľahčenie
    Pomáha zvýšiť bezpečnosť pre slabších účastníkov cestnej premávky a zároveň odľahčuje vodiča – predovšetkým v meste.

Ochrana pre slabších účastníkov cestnej premávky

Či v zásobovacej zóne, pri výjazde z depa alebo v hektickej premávke v centre mesta: Osoby sa môžu nachádzať v ťažko prehľadnej – alebo úplne neprehľadnej – oblasti priamo pred vozidlom. Preto Front Detection rozpozná pri rozbiehaní a nízkych rýchlostiach do 10 km/h obzvlášť ohrozených účastníkov premávky, ako sú chodci alebo cyklisti v blízkej vzdialenosti pred nákladným automobilom a varuje vodiča v dvoch stupňoch.

1
Dva senzorové systémy: radar a kamera

Asistenčný systém v sebe kombinuje informácie z dvoch radarových senzorov v nárazníku a kamery na prednom okne. Permanentne monitoruje dopravný priestor pred nákladným automobilom a zaznamenáva údaje, ako napr. rýchlosť, smer pohybu a typy objektov. Vďaka tejto kombinácii senzorov dokáže systém rýchlo a s vysokou bezpečnosťou rozpoznať nebezpečné situácie a v kritickej situácii včas varovať vodiča.

2
Optická výstraha

Ak sa pri stojacom nákladnom automobile nachádza objekt v priestore monitorovania, zobrazí sa na displeji kombinovaného prístroja farebná oblasť pred vozidlom.

3
Akustický signál

Ak pri idúcom nákladnom automobile hrozí zrážka, bliká oblasť zobrazená na displeji a navyše zaznie akustický výstražný signál.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Nakonfigurujte si svoje požadované vozidlo

Poradenstvo? Najlepšie osobne: