MAN Slovensko

MAN SYSTÉM VAROVANIA PRED VYBOČENÍM Z JAZDNÉHO PRUHU (LDW) A MAN ASISTENT JAZDY V JAZDNOM PRUHU (LRA)

Lane Guard System a asistent jazdy v jazdnom pruhu

Prehľad

  • Bezpečné udržanie jazdného pruhu
    Vystríha pri neúmyselnom opustení jazdného pruhu a aktívne zasahuje.
  • Dvojitá asistencia
    Akustická výstraha vodiča a aktívne vrátenie nákladného automobilu do jazdného pruhu.
  • Zvýšenie aktívnej bezpečnosti
    Zvlášť na monotónnych úsekoch cesty a pri nočných jazdách.

Podpora vodiča na bezpečné udržanie v jazdnom pruhu

Podporuje vás, aby ste zostali v pruhu: MAN systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu (LDW) vystríha vodiča pri neúmyselnom opustení jazdného pruhu. A MAN asistent jazdy v jazdnom pruhu (LRA) riadi vaše vozidlo aktívne zase späť do jazdného pruhu – skôr ako vznikne nebezpečná situácia.

1
Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu MAN

Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu podporuje vodiča pri správnom udržiavaní jazdného pruhu. Keď sa váš nákladný automobil MAN dotkne čiary označujúcej jazdný pruh bez stlačenia smerovky, zaznie akustický signál. Tým systém zvyšuje aktívnu bezpečnosť na monotónnych úsekoch diaľnice a rýchlostnej cesty, ako aj pri nočných jazdách a predchádza nehodám.

Pritom zaznamenáva videokamera za predným oknom kontinuálne ľavú a pravú deliacu čiaru na vozovke. Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu sa aktivuje od rýchlosti jazdy 60 km/h. Rozpoznáva a zohľadňuje jazdu vedome posunutú k vonkajšiemu okraju vozovky.

2
MAN asistent jazdy v jazdnom pruhu LRA

Asistent jazdy v jazdnom pruhu podporuje vodiča pri udržiavaní jazdného pruhu navyše aktívnym vrátením do jazdného pruhu: Ak hrozí, že vozidlo – bez stlačenia smerovky – opustí určený jazdný pruh, upraví systém moment riadenia a riadi nákladný automobil samočinne späť do jazdnej čiary. Upravený moment riadenia môže vodič kedykoľvek prekonať.

Asistent jazdy v jazdnom pruhu (LRA) predpokladá výbavu vozidla s hydraulickým systémom riadenia MAN ComfortSteering a je k dispozícii len pre MAN TGX, ako aj MAN TGS.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Nakonfigurujte si svoje požadované vozidlo

Poradenstvo? Najlepšie osobne: