MAN Slovensko

MAN asistenčný systém núdzového brzdenia (EBA Plus)

Animácia k MAN asistenčnému systému núdzového brzdenia (EBA Plus)

V skratke

  • Zásah v prípade nebezpečenstva
    Vystríha vodiča pred možnou kolíziou a vo vážnom prípade začne s núdzovým brzdením.
  • Prehľad o slabších
    Pomáha predchádzať nehodám s ohrozenými účastníkmi cestnej premávky, ktorí križujú oblasť jazdy.
  • Aktivuje výstražné svetlá
    Vozidlá idúce za nákladným automobilom vystríha pri núdzovom brzdení aktiváciou výstražných svetiel núdzového brzdenia.

Väčšia bezpečnosť pre slabších

Automatický brzdný zásah vo vážnom prípade až do úplného zabrzdenia – to doteraz mohlo výrazne znížiť nebezpečenstvo kolízie s inými vozidlami. Ale čo sa stane, keď sa do oblasti jazdy náhle dostane chodec alebo cyklista? Zdokonalený asistenčný systém núdzového brzdenia EBA (Emergency Brake Assist) Plus teraz vystríha a reaguje už aj v prípade zvlášť ohrozených, slabších účastníkov cestnej premávky.

1
Súhra radarového senzora a kamery

Asistenčný systém núdzového brzdenia EBA Plus kombinuje informácie z radarového senzora v prednej časti vozidla a kamery na prednom okne. Vďaka tejto kombinácii senzorov dokáže systém ešte rýchlejšie a s vyššou bezpečnosťou rozpoznať nebezpečné situácie a v kritickej situácii aktivovať núdzové brzdenie. Kamera a radarový senzor permanentne monitorujú dopravný priestor pred vozidlom: Zaznamenávajú sa vzdialenosti, polohy a rýchlosti vozidiel idúcich vpredu, ako aj objektov, ktoré križujú oblasť jazdy.

2
Optická a akustická výstraha

Keď hrozí kolízia, je vodič od rýchlosti jazdy 10 km/h najskôr vystríhaný optickým a akustickým signálom.

3
Začatie núdzového brzdenia

V prípade neprichádzajúcej reakcie začne asistenčný systém núdzového brzdenia EBA Plus automaticky núdzovo brzdiť. Tak je možné predchádzať zadným nárazom a kolíziám so slabšími účastníkmi cestnej premávky. Pri núdzovom brzdení sa okrem brzdových svetiel aktivuje blikanie núdzového brzdenia (ESS). Výstražné svetlá signalizujú vozidlám idúcim vzadu zvýšenou frekvenciou blikania núdzovú situáciu a znižujú tak nebezpečenstvo zadného nárazu.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Nakonfigurujte si svoje požadované vozidlo

Poradenstvo? Najlepšie osobne: