MAN Slovensko

Digitálny systém náhrady zrkadiel: MAN OptiView

Prehľad

  • Zväčšené zorné pole
    Vynechanie vonkajších zrkadiel zväčšuje priame zorné pole. Navyše sa znižuje mŕtvy uhol na strane vodiča a spolujazdca.
  • Prispôsobené náhľady podľa jazdnej situácie
    Pri kritických jazdných manévroch získa vodič vďaka rozšíreným náhľadom displeja vynikajúci prehľad o dopravnej situácii a iných účastníkoch premávky.
  • Systém displeja v HD kvalite
    Obidve obrazovky s vysokým rozlíšením v kabíne vodiča sa automaticky prispôsobia svetlosti okolia, takže je obraz kamery vždy dobre rozpoznateľný.

Digitálny systém náhrady zrkadiel pre optimálne zorné pole

S inovatívnym digitálnym systémom náhrady zrkadiel MAN OptiView odpadajú klasické ramená zrkadiel.

Vonkajšie kamery nahrádzajú ramená zrkadiel pri MAN OptiView.

MAN OptiView zvládne oveľa viac ako konvenčné systémy zrkadiel: Použitím vonkajších kamier sa zväčšuje zorné pole pre vodiča pri pohľade z bočných okien. Zákonom predpísané zorné polia sa zobrazujú na displejoch. Okrem toho môže v určitých jazdných situáciách, napr. pri odbočovaní alebo manévrovaní, poskytnúť prispôsobený priblížený alebo širokouhlý náhľad, takže ideálne podporí vodiča. Digitálny systém náhrady zrkadiel je voliteľná, spoplatnená doplnková výbava.

Takto funguje digitálny systém náhrady zrkadiel MAN OptiView

Novo vyvinutá technika zvládne oveľa viac ako konvenčné spätné zrkadlá.

/
Vonkajšie kamery na A stĺpiku

Vonkajšie kamery

Po dve kamery – širokouhlá a blízkopohľadová kamera – na každej strane vozidla nad rámom dverí nahrádzajú vonkajšie zadné, širokouhlé a blízkopohľadové zrkadlo. Prídavná kamera na A stĺpiku strany spolujazdca nahrádza čelné zrkadlo. Kamery sa dajú manuálne sklopiť, sú chránené pred striekajúcou vodou a automaticky vyhrievané. Filtrovaním účinku oslnenia sa na displeje vodiča prenášajú stále dobré obrazy aj pri nízko stojacom slnku alebo oslňujúcej premávke vzadu.

/
12-palcový displej na A stĺpiku strane vodiča.

12-palcový displej na strane vodiča.

Displej v HD kvalite má rozšírenie 1920 x 1080 pixelov. Jas a kontrast sa automaticky prispôsobujú svetlosti okolia. Jas displeja sa dá navyše nastaviť manuálne pomocou riadiaceho modulu dverí. Okrem toho sa môžu zobraziť pomocné čiary, aby bolo možné lepšie odhadnúť vzdialenosti a dĺžku vozidla.

/
15-palcový displej na strane spolujazdca.

15-palcový displej na strane spolujazdca.

Na strane spolujazdca je displej trochu väčší ako na strane vodiča, aby sa vyrovnala väčšia vzdialenosť od vodiča. Obrazovka je takisto v HD kvalite, jas a kontrast sa aj tu prispôsobujú automaticky svetlosti okolia. Jas displeja sa dá tiež manuálne prispôsobiť pomocou riadiaceho modulu dverí. Okrem toho sa takisto môžu zobraziť pomocné čiary, aby bolo možné lepšie odhadnúť vzdialenosti a dĺžku vozidla.

/
Riadiaci modul dverí na strane vodiča na manuálne nastavenia displeja.

Riadiaci modul dverí

Na strane vodiča a spolujazdca sa vždy nachádza riadiaci modul dverí, aby bolo možné manuálne regulovať nastavenia displeja alebo prepínať náhľad displeja. Navyše sa pomocou riadiaceho modulu dverí, ako aj diaľkovým ovládaním v priestore spodného lôžka môže aktivovať aj monitorovací režim, takže je možné sledovať okolie vozidla aj pri parkujúcom vozidle a zatiahnutých závesoch.

/
Vonkajšie kamery na A stĺpiku

Vonkajšie kamery

Po dve kamery – širokouhlá a blízkopohľadová kamera – na každej strane vozidla nad rámom dverí nahrádzajú vonkajšie zadné, širokouhlé a blízkopohľadové zrkadlo. Prídavná kamera na A stĺpiku strany spolujazdca nahrádza čelné zrkadlo. Kamery sa dajú manuálne sklopiť, sú chránené pred striekajúcou vodou a automaticky vyhrievané. Filtrovaním účinku oslnenia sa na displeje vodiča prenášajú stále dobré obrazy aj pri nízko stojacom slnku alebo oslňujúcej premávke vzadu.

/
12-palcový displej na A stĺpiku strane vodiča.

12-palcový displej na strane vodiča.

Displej v HD kvalite má rozšírenie 1920 x 1080 pixelov. Jas a kontrast sa automaticky prispôsobujú svetlosti okolia. Jas displeja sa dá navyše nastaviť manuálne pomocou riadiaceho modulu dverí. Okrem toho sa môžu zobraziť pomocné čiary, aby bolo možné lepšie odhadnúť vzdialenosti a dĺžku vozidla.

/
15-palcový displej na strane spolujazdca.

15-palcový displej na strane spolujazdca.

Na strane spolujazdca je displej trochu väčší ako na strane vodiča, aby sa vyrovnala väčšia vzdialenosť od vodiča. Obrazovka je takisto v HD kvalite, jas a kontrast sa aj tu prispôsobujú automaticky svetlosti okolia. Jas displeja sa dá tiež manuálne prispôsobiť pomocou riadiaceho modulu dverí. Okrem toho sa takisto môžu zobraziť pomocné čiary, aby bolo možné lepšie odhadnúť vzdialenosti a dĺžku vozidla.

/
Riadiaci modul dverí na strane vodiča na manuálne nastavenia displeja.

Riadiaci modul dverí

Na strane vodiča a spolujazdca sa vždy nachádza riadiaci modul dverí, aby bolo možné manuálne regulovať nastavenia displeja alebo prepínať náhľad displeja. Navyše sa pomocou riadiaceho modulu dverí, ako aj diaľkovým ovládaním v priestore spodného lôžka môže aktivovať aj monitorovací režim, takže je možné sledovať okolie vozidla aj pri parkujúcom vozidle a zatiahnutých závesoch.

Digitálny systém náhrady zrkadiel MAN OptiView

Rozličné náhľady kamery podľa jazdnej situácie

MAN OptiView môže generovať tri rozličné náhľady kamery, takže sa neustále stará o individuálne, vizuálne nastavenie pre vodiča. Prepínanie medzi náhľadmi na displejoch vnútri vozidla sa automaticky riadi v závislosti od smeru jazdy, rýchlosti jazdy a uhla riadenia, môže sa však robiť aj manuálne pomocou riadiaceho modulu dverí na strane vodiča a spolujazdca.

1
Štandardný náhľad displejov s MAN OptiView.
Štandardný náhľad

Rozsahy viditeľnosti zobrazené v štandardnom náhľade sú porovnateľné so zorným poľom konvenčných zrkadiel. Vertikálna a horizontálna deliaca čiara rozdeľuje náhľad displeja na štyri asymetrické štvorce. V týchto štvorcoch sa zobrazujú zorné polia vonkajšieho, širokouhlého a blízkopohľadového zrkadla. Obrazy kamery sa digitálne spájajú do priebežného zobrazenia, takže je možné rýchlo a bezpečne zaznamenať oblasti vedľa vozidla a za ním.

2
Priblížený náhľad displejov pri MAN OptiView ponúka lepší prehľad o ďalej vzdialených objektoch a vozidlách vo vedľajšom pruhu.
Priblížený náhľad

V priblíženom náhľade je možné skorej rozpoznať ďalej vzdialené objekty, ako napríklad približujúce sa vozidlá vo vedľajšom pruhu. Na to sa v štvorcoch pre vonkajšie zrkadlo zobrazuje výrazne zväčšený výrez obrazu. Priblížený náhľad sa spustí automaticky pri rýchlosti nad 60 km/h a dá sa aktivovať aj manuálne, napríklad pri manévrovaní dozadu.

3
Širokouhlý náhľad displejov pri MAN OptiView, ktorý sa aktivuje pri cúvaní alebo pomalých jazdách.
Širokouhlý náhľad

Pri tomto náhľade sa na obrazovkách ešte zobrazujú širokouhlá oblasť, takže sa zaznamenáva priame okolie vozidla bez mŕtvych uhlov. Vodič si môže vybrať medzi dvomi režimami: S mestskou automatikou sa širokouhlý náhľad aktivuje automaticky do rýchlosti 45 km/h, pri automatike pre zákruty sa náhľad aktivuje do rýchlosti 50 km/h, keď sa aktivuje smerovka alebo sa dosiahne určitý uhol medzi vozidlom a návesom.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Nakonfigurujte si svoje požadované vozidlo

Poradenstvo? Najlepšie osobne: