MAN Slovensko

Vrátane anjela strážneho: Inteligentné asistenčné systémy vodiča pre váš nákladný automobil MAN

Asistenčné systémy MAN

Inteligentná podpora pre väčšiu bezpečnosť a efektivitu

Funkcie prevodovky
Hydrostatický pohon predných kolies: MAN HydroDrive
 • Zvýšená trakcia a udržiavanie stopy v ťažkom teréne
 • Pre vozidlá s krátkodobou potrebou trakcie
 • Výhoda užitočného zaťaženia 400 až 750 kg oproti klasickému pohonu všetkých kolies
Viac
Automatizovaná prevodovka: MAN TipMatic®
 • Individuálne stratégie rozjazdu a radenia pre rozličné účely nasadenia
 • Znížená spotreba paliva pri komfortnom spôsobe jazdy
 • MAN TipMatic ovládanie prevodovky na pravom stĺpiku riadenia
Viac
Tempomaty
Tempomat s podporou GPS MAN EfficientCruise
 • Vopred zaznamenáva topografiu priebehu trasy
 • Vypočítava optimálnu rýchlosť a stratégiu radenia pre hospodárny spôsob jazdy
 • Minimalizuje prerušenia prenosu sily a šetrí palivo
Viac
Adaptívny tempomat MAN ACC s funkciou Stop & Go
 • Reguluje rýchlosť nákladného automobilu
 • Udržuje odstup od vozidiel idúcich vpredu
 • Odľahčuje automatickým brzdením a rozjazdom v hustej premávke
Viac
Asistent dopravnej zápchy vo viaznúcej premávke
 • Samostatne riadi pohon, brzdu a riadenie
 • Vo viaznúcej premávke udržiava odstup od vozidla vpredu a jazdný pruh
 • V prípade potreby zabrzdí až do zastavenia a pri krátkych zastaveniach sa sám znovu rozbehne
Viac
Asistent diaľkovej dopravy MAN CruiseAssist udržiava na diaľniciach samostatne odstup od vozidla idúceho vpredu a jazdný pruh.
 • Udržiava na diaľniciach odstup a jazdný pruh
 • Samostatne brzdí a aj sa znovu rozbieha
 • Riadi v rámci rozpoznaných vodorovných dopravných značiek
Viac
Asistent sledovania pozornosti
Systém na monitorovanie únavy vodiča MAN AttentionGuard
 • Rozpozná nápadné zmeny pri riadení
 • Vystríha vodiča pri známkach zníženej pozornosti
 • Zvyšuje aktívnu bezpečnosť
Viac
Pomocník zmeny jazdného pruhu (LCS)
 • Monitoruje oblasti vľavo a vpravo vedľa nákladného automobilu
 • Včas vystríha pred nebezpečnými situáciami pri zmene jazdného pruhu
 • 2-stupňová výstraha pomocou LED pásov v A stĺpikoch


*Pre MAN TGL bude k dispozícii až neskôr.

Viac
MAN výstraha pri odbočovaní monitoruje najneprehľadnejšiu oblasť na strane spolujazdca.
 • Monitoruje zle prehľadné oblasti na strane spolujazdca
 • Včas vystríha pred nebezpečnou situáciou pri odbočovaní
 • 3-stupňová výstraha pomocou LED pásov v A stĺpiku


*Pre MAN TGL bude k dispozícii až neskôr.

Viac
Asistent na predchádzanie kolíziám pri zmene jazdného pruhu
 • Monitoruje oblasti vľavo a vpravo vedľa vášho nákladného automobilu
 • Vystríha pri začatí zmeny pruhu pred možnými nebezpečnými situáciami
 • V prípade hroziacej kolízie riadi nákladný automobil aktívne späť do jazdného pruhu
Viac
Podpora brzdenia
MAN asistenčný systém núdzového brzdenia (EBA)
 • Vystríha vodiča v situáciách núdzového brzdenia
 • Samočinne zastaví vozidlo v nebezpečných situáciách
 • Vystríha premávku vzadu pomocou blikania pri núdzovom brzdení (ESS)
Viac
Podpora riadenia
Aktívny systém riadenia MAN ComfortSteering
 • Prispôsobí silu riadenia príslušnej jazdnej situácii
 • Podporuje pri manévrovaní prídavným riadiacim momentom
 • Znižuje riadiacu silu na udržanie v jazdnom pruhu
Viac
MAN systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu (LDW) a MAN asistent jazdy v jazdnom pruhu (LRA)
 • Podpora vodiča na bezpečné udržanie v jazdnom pruhu
 • Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu (LDW): Vystríha pred neúmyselným opustením jazdného pruhu
 • Asistent jazdy v jazdnom pruhu (LRA): Aktívne vráti vozidlo späť do pruhu
Viac
Kamerové systémy
MAN cúvacia kamera
 • Zobrazuje pomocou kamery a systému monitorov, čo sa deje za vozidlom
 • V ponuke pre samostatný nákladný automobil a pre nákladný automobil s návesom alebo prívesom
Viac
MAN BirdView: 360° kamerový systém
 • Zobrazuje 360° vtáčiu perspektívu: Vždy máte prehľad o bezprostrednom okolí vozidla.
 • Stará sa o menšie riziko pri manévrovaní, zaraďovaní a odbočovaní
 • V ponuke s voliteľným rekordérom na dokumentovanie škôd
Viac
MAN bočný kamerový systém
 • Zaznamenáva mŕtvy uhol vedľa vozidla
 • Prenáša videoobraz v reálnom čase na displej v kabíne vodiča
 • Prídavné ultrazvukové senzory vystríhajú vodiča opticky a akusticky
Viac
Digitálny systém náhrady zrkadiel zaručuje ideálny prehľad: vďaka väčšiemu priamemu zornému poľu a prispôsobeniu digitálnych náhľadov zrkadiel na aktuálnu jazdnú situáciu.
 • Digitálne vonkajšie kamery nahrádzajú ramená zrkadiel
 • Rozšírené zorné pole s minimalizovanými mŕtvymi uhlami
 • Zobrazenia displeja prispôsobené na jazdnú situáciu
Viac

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Nakonfigurujte si svoje požadované vozidlo

Poradenstvo? Najlepšie osobne: