MAN Slovensko

Vrátane anjela strážneho: Inteligentné asistenčné systémy vodiča pre váš nákladný automobil MAN

Asistenčné systémy MAN

Inteligentná podpora pre väčšiu bezpečnosť a efektivitu

Funkcie prevodovky
Hydrostatický pohon predných kolies: MAN HydroDrive
 • Zvýšená trakcia a udržiavanie stopy v ťažkom teréne
 • Pre vozidlá s krátkodobou potrebou trakcie
 • Výhoda užitočného zaťaženia 400 až 750 kg oproti klasickému pohonu všetkých kolies
Viac
Automatizovaná prevodovka: MAN TipMatic®
 • Individuálne stratégie rozjazdu a radenia pre rozličné účely nasadenia
 • Znížená spotreba paliva pri komfortnom spôsobe jazdy
 • MAN TipMatic ovládanie prevodovky na pravom stĺpiku riadenia
Viac
Automatická prevodovka s meničom: MAN PowerMatic

 • Skoro bez opotrebovania, precízne rozbiehanie a manévrovanie
 • Ponúka vysokú schopnosť zrýchlenia
 • Určité stratégie rozjazdu a radenia pre rozličné účely nasadenia

Viac
Tempomaty
Tempomat s podporou GPS: MAN EfficientCruise s PredictiveDrive

 • Vopred zaznamenáva topografiu priebehu trasy
 • Vypočítava optimálnu rýchlosť a stratégiu radenia pre hospodárny spôsob jazdy – predovšetkým pred stúpaním
 • Minimalizuje prerušenia ťažnej sily a pomáha šetriť palivo

Viac
Adaptívny tempomat MAN ACC s funkciou Stop & Go
 • Reguluje rýchlosť nákladného automobilu
 • Udržuje odstup od vozidiel idúcich vpredu
 • Odľahčuje automatickým brzdením a rozjazdom v hustej premávke
Viac
Asistent dopravnej zápchy vo viaznúcej premávke
 • Samostatne riadi pohon, brzdu a riadenie
 • Vo viaznúcej premávke udržiava odstup od vozidla vpredu a jazdný pruh
 • V prípade potreby zabrzdí až do zastavenia a pri krátkych zastaveniach sa sám znovu rozbehne
Viac
Asistent diaľkovej dopravy MAN CruiseAssist udržiava na diaľniciach samostatne odstup od vozidla idúceho vpredu a jazdný pruh.
 • Udržiava na diaľniciach odstup a jazdný pruh
 • Samostatne brzdí a aj sa znovu rozbieha
 • Riadi v rámci rozpoznaných vodorovných dopravných značiek
Viac
Asistent sledovania pozornosti
Asistent sledovania pozornosti MAN AttentionGuard

 • Rozpozná nápadné zmeny pri riadení
 • Vystríha vodiča pri známkach zníženej pozornosti
 • Pomáha zvyšovať aktívnu bezpečnosť

Viac
Pomocník zmeny jazdného pruhu (LCS)
 • Monitoruje oblasti vľavo a vpravo vedľa nákladného automobilu
 • Včas vystríha pred nebezpečnými situáciami pri zmene jazdného pruhu
 • 2-stupňová výstraha pomocou LED pásov v A stĺpikoch
Viac
MAN výstraha pri odbočovaní monitoruje najneprehľadnejšiu oblasť na strane spolujazdca.
 • Monitoruje zle prehľadné oblasti na strane spolujazdca
 • Včas vystríha pred nebezpečnou situáciou pri odbočovaní
 • 3-stupňová výstraha pomocou LED pásov v A stĺpiku
Viac
Asistent na predchádzanie kolíziám pri zmene jazdného pruhu
 • Monitoruje oblasti vľavo a vpravo vedľa vášho nákladného automobilu
 • Vystríha pri začatí zmeny pruhu pred možnými nebezpečnými situáciami
 • V prípade hroziacej kolízie riadi nákladný automobil aktívne späť do jazdného pruhu
Viac
Podpora brzdenia
MAN asistenčný systém núdzového brzdenia (EBA)
 • Vystríha vodiča v situáciách núdzového brzdenia
 • Samočinne zastaví vozidlo v nebezpečných situáciách
 • Vystríha premávku vzadu pomocou blikania pri núdzovom brzdení (ESS)
Viac
MAN asistenčný systém núdzového brzdenia (EBA Plus)

 • Zdokonalený asistenčný systém núdzového brzdenia ponúka dodatočnú bezpečnosť
 • Vystríha vodiča aj pri hroziacich kolíziách s chodcami a cyklistami križujúcimi cestu
 • V nebezpečných situáciách automaticky spustí núdzové brzdenie

Viac
Podpora riadenia
Aktívny systém riadenia MAN ComfortSteering
 • Prispôsobí silu riadenia príslušnej jazdnej situácii
 • Podporuje pri manévrovaní prídavným riadiacim momentom
 • Znižuje riadiacu silu na udržanie v jazdnom pruhu
Viac
MAN systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu (LDW) a MAN asistent jazdy v jazdnom pruhu (LRA)
 • Podpora vodiča na bezpečné udržanie v jazdnom pruhu
 • Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu (LDW): Vystríha pred neúmyselným opustením jazdného pruhu
 • Asistent jazdy v jazdnom pruhu (LRA): Aktívne vráti vozidlo späť do pruhu
Viac
Kamerové systémy
MAN cúvacia kamera
 • Zobrazuje pomocou kamery a systému monitorov, čo sa deje za vozidlom
 • V ponuke pre samostatný nákladný automobil a pre nákladný automobil s návesom alebo prívesom
Viac
MAN BirdView: 360° kamerový systém
 • Zobrazuje 360° vtáčiu perspektívu: Vždy máte prehľad o bezprostrednom okolí vozidla.
 • Stará sa o menšie riziko pri manévrovaní, zaraďovaní a odbočovaní
 • V ponuke s voliteľným rekordérom na dokumentovanie škôd
Viac
MAN bočný kamerový systém
 • Zaznamenáva mŕtvy uhol vedľa vozidla
 • Prenáša videoobraz v reálnom čase na displej v kabíne vodiča
 • Prídavné ultrazvukové senzory vystríhajú vodiča opticky a akusticky
Viac
Digitálny systém náhrady zrkadiel zaručuje ideálny prehľad: vďaka väčšiemu priamemu zornému poľu a prispôsobeniu digitálnych náhľadov zrkadiel na aktuálnu jazdnú situáciu.
 • Digitálne vonkajšie kamery nahrádzajú ramená zrkadiel
 • Rozšírené zorné pole s minimalizovanými mŕtvymi uhlami
 • Zobrazenia displeja prispôsobené na jazdnú situáciu
Viac
MAN Front Detection

 • Varuje vodiča pred nebezpečenstvom nehody pri rozbiehaní alebo pri pomalej rýchlosti
 • Slúži na ochranu slabších účastníkov cestnej premávky a pomáha zvýšiť bezpečnosť

Viac
MAN výstražný systém odstupu vozidiel

 • Pomáha pri dodržiavaní bezpečnostného odstupu od vozidla vpredu
 • Varuje pri zmenšení bezpečnostného odstupu
 • Môže zabrániť nárazom do vozidla zozadu a tak zvýšiť bezpečnosť

Viac
Upozornenie na rýchlosť pomocou kamery: MAN rozpoznanie dopravných značiek

 • Spoľahlivo rozpozná aktuálne platné predpisy
 • Vystríha vodiča pri prekročení rýchlosti
 • Pomáha zvyšovať bezpečnosť a odbremeňuje vodiča

Viac
MAN Reversing Motion System

 • Pomocou zadnej kamery zobrazuje v kokpite, čo sa deje za vozidlom
 • Zvyšuje bezpečnosť a uľahčuje manévrovanie a pripájanie

Viac

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Nakonfigurujte si svoje požadované vozidlo

Poradenstvo? Najlepšie osobne: