MAN Slovensko

Legislatíva o emisiách WLTP

Doterajší NEDC (nový európsky jazdný cyklus) nahrádza WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Výhody tejto meracej metódy sú v lepšej porovnateľnosti, ktorá vyplýva z jednotných jazdných profilov a meracích procedúr. Okrem toho smeruje štruktúra testov WLTP na výrazne realite bližšie zobrazene hodnôt spotreby a emisií.


Najdôležitejšie informácie sme pre vás v krátkosti zhrnuli:


MAN TGE WLTP hmotnosť a schválenie

1. Ktorých MAN TGE sa týka WLTP?

Týka sa len vozidiel s absolútnou hmotnosťou do 2610 kg, ktoré sú homologizované takzvanou metódou light duty. Pri tomto postupe prichádza kompletné vozidlo na valcovú skúšobnú stanicu.

Ťažších vozidiel sa to momentálne netýka. Sú homologizované metódou heavy duty, pri ktorej sa na skúšobnú stanicu dostáva len motor.

2. Od kedy sa WLTP týka vozidiel MAN TGE?

Všetky nové osobné motorové vozidlá musia byť od 1. septembra 2018 schvaľované podľa WLTP. Pri MAN TGE sa to zatiaľ týka len kombi, pretože to má schválenie pre osobné motorové vozidlá (M1). Od 1. septembra 2019 musia byť všetky MAN TGE schválené podľa WLTP.

Všetky varianty MAN TGE modelového roku 2020 sú homologizované podľa WLTP a môžu tak byť schválené aj po 1. septembri 2019.

WLTP sa netýka vozidiel schválených pred 1. septembrom 2019.

MAN TGE WLTP pri riešeniach nadstavieb a rozšírení

3. Do akej miery sa WLTP týka nadstavieb a rozšírení?

Nadstavby a rozšírenia z výroby (vyúčtovanie na jednu faktúru)

Pri nadstavbách a rozšíreniach z výroby (vyúčtovanie na jednu faktúru) platí povinnosť preukazovania podľa WLTP pri vozidlách modelového roku 2020. Váš MAN partner vás rád poinformuje o novej hodnote CO2 vášho zostaveného vozidla.

Vyúčtovanie na dve faktúry

Pre nadstavby, ktoré boli na váš podvozok namontované po dodaní so závodu, ale pred prvou registráciou, vypočíta hodnoty CO2 buď príslušný obchodník MAN alebo výrobca nástavieb pomocou nástroja na výpočet poskytnutý spoločnosťou MAN.

Pred 1. septembrom 2019 môžu byť vozidlá homologizované podľa NEDC s nadstavbou a rozšírením naďalej bez problémov schválené a zmena sa ich netýka. Po 1. septembri 2019 budú môcť byť vozidlá homologizované podľa NEDC schválené len v rámci schválenia výnimky, o ktorú bude treba požiadať.