MAN Slovensko

MAN Klimatická stratégia 2020

S naším novým TGE chceme výrazným spôsobom prispieť k ochrane klímy. Ako naši zákazníci nám môžete pomôcť – tým, že vaše „staré“ TGE odovzdáte na autorizovaných zberných miestach. Uzavrite kruh, aby sa neplytvalo vzácnymi zdrojmi.

Naša klimatická stratégia

V našej Klimatickej stratégii 2020 sme si stanovili hlavné ciele na zníženie emisií CO₂. Neoddeliteľnú súčasť týchto hlavných cieľov tvorí zachovanie zdrojov.

Náš vývoj produktu TGE je založený na systéme environmentálneho manažmentu v oblasti technického vývoja, ktorý podlieha certifikácii podľa normy ISO 14001. Komponenty vo vozidlách TGE sú ďalej charakterizované v súlade s ich materiálmi a kontrolované podľa normy ISO 22628:2002 v súvislosti s ich recyklovateľnosťou a použiteľnosťou.

Recyklácia starých vozidiel MAN Van

Ako zákazník spoločnosti MAN môžete výrazne prispieť k ochrane životného prostredia a postarať sa o to, aby sa neplytvalo vzácnymi zdrojmi.

Spolu s partnermi sme v Európe vybudovali komplexnú sieť autorizovaných zberných miest na zber starých vozidiel a sieť certifikovaných prevádzok vykonávajúcich demontáž. Pri splnení požiadaviek legislatívy máte možnosť bezplatne odovzdať vaše „staré“ TGE.

Zberne surovín

Informujte sa o našich autorizovaných zberniach surovín, resp. zberných miestach na ekologickú recykláciu v súlade s predpismi.

Prehľad zberných miest nájdete tu:
Auto Recycling, záujmové združenie právnických osôb
Bojnická 3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto
Slovensko

Naši zamestnanci v servisných strediskách MAN vám radi odpovedia na otázky súvisiace s recykláciou starých vozidiel.

Alebo kontaktujte priamo nás – sme tu pre vás pri všetkých témach týkajúcich sa transportéra MAN TGE.

Kontaktujte nás