MAN Slovensko

Asistent diaľkovej dopravy: MAN CruiseAssist

Animácia MAN CruiseAssist

Prehľad

  • Menej únavná jazda na diaľnici
    MAN CruiseAssist podporuje diaľkového vodiča a pomáha mu predchádzať zadným nárazom v zápchach, ako aj príliš malému odstupu.
  • Udržuje odstup a v jazdnom pruhu
    Asistent diaľkovej dopravy aktívne podporuje vodiča v rámci medzí systému pritom, aby udržiaval jazdný pruh a odstup od vozidla idúceho vpredu.
  • Jednoduchá obsluha
    Displej kombinovaného prístroja zobrazuje vzdialenosť a rýchlosť vozidla idúceho vpredu, ako aj situáciu v pruhu a stav systému.

Bezpečne v pruhu a s odstupom v diaľkovej doprave

MAN CruiseAssist podporuje v rámci medzí systému vodiča pritom, aby si v hustej premávke a v zápchach bezpečne udržal odstup a zostal v jazdnom pruhu.

1
Spoľahlivo s odstupom

Keď sa rozpozná vozidlo idúce vpredu, prispôsobí systém samočinne rýchlosť vozidla na aktuálnu dopravnú situáciu a stará sa tak o potrebný odstup od vozidiel idúcich vpredu. Ak dôjde k zápche, brzdí nákladný automobil v rámci medzí systému až do zastavenia a pri krátkych zastaveniach sa aj znovu sám rozbehne. Aby bolo možné kontinuálne zaznamenávať dopravnú situáciu, využíva MAN CruiseAssist kameru nainštalovanú za predným oknom, ako aj radarové senzory v nárazníku.

2
Bezpečne v pruhu

Na priebežné udržiavanie v jazdnom pruhu pomáha asistenčný systém v rámci medzí systému pri predchádzaní neúmyselnému opusteniu jazdného pruhu tým, že samočinne vykonáva potrebné korigujúce pohyby riadenia. Orientuje sa pritom podľa detegovaných vodorovných dopravných značiek. Pritom je dôležité: Aktivovaný MAN CruiseAssist síce odbremeňuje pri udržiavaní jazdného pruhu, napriek tomu musí vodič nechať ruky na volante, aby si neustále zachoval kontrolu nad vozidlom. Asistenčný systém navyše podporuje vodiča aj pri úmyselnej zmene jazdného pruhu. Keď bočné radary zaznamenanú vozidlo vo vedľajšom pruhu, pomôže systém predísť nebezpečenstvu kolízie podporným korigujúcim zásahom do riadenia.

3
Neustále komplexne informuje

Displej kombinovaného prístroja kontinuálne informuje vodiča o stave asistenčného systému: Prehľadné zobrazenie ukazuje vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu a jeho rýchlosť. Okrem toho poskytuje informáciu, napríklad o smere riadenia, ktorý sa má upraviť, o udržiavaní pruhu a o aktuálnom stave systému.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Nakonfigurujte si svoje požadované vozidlo

Poradenstvo? Najlepšie osobne: