MAN Slovensko

MAN ASISTENČNÝ SYSTÉM NÚDZOVÉHO BRZDENIA (EBA)

Asistenčný systém núdzového brzdenia

Prehľad

  • Predchádza nebezpečenstvám nehody
    Vystríha vodiča pred hroziacou kolíziou a v prípade nebezpečenstva začne s núdzovým brzdením.
  • Vystríha vozidlá idúce vzadu
    Nasadením blikania núdzového brzdenia sa vystríhajú vozidlá idúce vzadu v prípade núdzového brzdenia.

Monitorovanie dopravného priestoru a zásah v nebezpečných situáciách

MAN asistenčný systém núdzového brzdenia (EBA) výrazne znižuje nebezpečenstvo nehody v cestnej premávke. Systém rozpozná situácie núdzového brzdenia a vystríha vodiča. Pri neprichádzajúcej reakcii vodiča sa v prípade nebezpečenstva začne núdzové brzdenie.

1
Dva senzorové systémy: radarový senzor a kamera

MAN asistenčný systém núdzového brzdenia kombinuje informácie z radarového senzora v prednej časti vozidla a kamery na prednom okne. Vďaka tejto kombinácii senzorov dokáže systém ešte rýchlejšie a s vyššou bezpečnosťou rozpoznať nebezpečné situácie a v kritickej situácii aktivovať núdzové brzdenie. Kamera a radarový senzor permanentne monitorujú dopravný priestor pred vozidlom: Zaznamenávajú sa odstupy, polohy a rýchlosti vozidiel idúcich vpredu.

2
Optická a akustická výstraha

Keď hrozí kolízia, je vodič najskôr vystríhaný optickým a akustickým signálom.

3
Začatie núdzového brzdenia

V prípade neprichádzajúcej reakcie začne MAN asistenčný systém núdzového brzdenia samočinne núdzovo brzdiť. Tak je možné predchádzať čelným zrážkam. Pri núdzovom brzdení sa okrem brzdových svetiel aktivuje blikanie núdzového brzdenia (ESS). Výstražné svetlá signalizujú účastníkom premávky so zvýšenou frekvenciou blikania núdzovú situáciu a znižujú tak nebezpečenstvo čelnej zrážky spôsobenej vozidlami idúcimi vzadu.

MAN asistenčný systém núdzového brzdenia patrí k sériovej výbave všetkých vozidiel MAN a spĺňa zákonné predpisy. Sériovo sa MAN asistenčný systém núdzového brzdenia nedá vypnúť.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Nakonfigurujte si svoje požadované vozidlo

Poradenstvo? Najlepšie osobne: