MAN Slovensko

Spoločnosť

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Spoločnosť bola založená v novembri 1997 ako 100%-ná dcérska spoločnosť MAN Truck & Bus AG Mníchov, jednej z vedúcich firiem, vyrábajúcej úžitkové vozidlá a autobusy v Európe, ktorá týmto skutkom zrealizovala ďalšiu etapu svojho strategického plánu rozvoja vo Východnej a Strednej Európe. Spoločnosť zahájila svoju aktívnu činnosť od februára 1998. K hlavným úlohám novej organizácie MAN patrilo uzatvorenie rámcových zmlúv k zabezpečeniu financovania cez leasingové spoločnosti, ako aj vytvorenie predajnej a servisnej siete cez partnerské organizácie.

V októbri 2001 bola dokončená budova nového servisného, obchodného a importného komplexu v Bratislave, kde spoločnosť zahájila podnikanie v oblasti opráv cestných vozidiel, opráv karosérií a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu a služieb. V súvislosti s tým významne vzrástol jej počet zamestnancov.

Úlohou spoločnosti je predovšetkým rozširovať obchodné aktivity materskej firmy s cieľom dodávať špičkové produkty automobilovej techniky značky MAN na slovenský trh. Výrobný program nákladných vozidiel MAN predstavuje ucelené portfólio úžitkových vozidiel v hmotnostných kategóriách od 6 ton až po špeciálne vozidlá s hmotnosťou 50 ton. Rad ťažkých ťahačov zahrňuje aj vozidlá určené pre súpravy s celkovou hmotnosťou do 250 ton.

Dôležitým produktom spoločnosti MAN sú tiež autobusy všetkých kategórií – od autobusov určených pre mestskú dopravu po luxusné zájazdové autobusy.

Informácie o spoločnosti:

Názov: MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Sídlo: Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu BA I., Sro. 16050/B
IČO: 357 33 209
Účtovná uzávierka: 31. decembra kalendárneho roku
Člen koncernu MAN Truck & Bus AG Muenchen, Dachauer Strasse 667 , Spolková republika Nemecko

ISO Certifikát SK

ISO Certifikát EN


Kontakt:

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Rožňavská 24/A 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 48 20 48 00
Fax: +421 2 48 20 48 25
infosk@man.eu

Mapa kde nás nádete

Nastúpte aj vy k MAN!

Pre tých, čo k nám nastupujú. Pre tých, čo k nám prestupujú. Aj pre tých, čo s nami stúpajú. Nech prichádzate z akéhokoľvek smeru ‒ MAN vám vždy ponúka novú perspektívu.
Na portál MAN kariéra

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Poradenstvo? Najlepšie osobne: