MAN Slovensko

MAN POMOCNÍK ZMENY JAZDNÉHO PRUHU (LCS)

Pomocník zmeny jazdného pruhu (LCS)

Prehľad

  • Monitorovanie bočných oblastí
    Radarové senzory monitorujú oblasti vľavo a vpravo vedľa vášho nákladného automobilu
  • Bezpečnosť pri zmene jazdného pruhu
    V nebezpečných situáciách pri zmene jazdného pruhu je vodič včas vystríhaný.

Nový spôsob predbiehania

MAN pomocník zmeny jazdného pruhu dáva istotu – aj v najhustejšej premávke. Monitoruje pri rýchlosti nad 50 km/h s pomocou radarových senzorov bočné oblasti vľavo a vpravo vedľa vozidla. Keď senzory rozpoznajú nebezpečnú situáciu pri začatí zmeny jazdného pruhu, vodič je včas vystríhaný – a výrazne sa znižuje riziko kolízie s inými účastníkmi premávky.

Dvojnásobne jazdí lepšie: 2-stupňová výstraha

1
Stupeň 1: svetlo

MAN pomocník zmeny jazdného pruhu zobrazuje rozsvietením LED modulu, či sa v oblasti výstrahy odvrátenej strany vodiča nachádza nejaký objekt. Tak môže vodič odhadnúť, kedy môže bezpečne zapnúť smerovku a začať predbiehať alebo sa tiež potom zase bezpečne zaradiť.

2
Stupeň 2: 3 svetlá

Keď vodič stlačí smerovku alebo začne meniť jazdný pruh, rozsvietia sa pri nebezpečenstve všetky tri LED moduly. Veľkosť oblasti výstrahy je variabilná od 0 m po maximálne 8 m dopredu a 80 m dozadu (od prednej časti vozidla). Táto závisí predovšetkým od dĺžky vozidla a relatívnej rýchlosti medzi vlastným vozidlom a príslušným vozidlom v susednom jazdnom pruhu.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Nakonfigurujte si svoje požadované vozidlo

Poradenstvo? Najlepšie osobne: