MAN Slovensko

ASISTENT SLEDOVANIA POZORNOSTI: MAN ATTENTIONGUARD

Asistent sledovania pozornosti: MAN AttentionGuard

Prehľad

  • Včasná výstraha pri zníženej pozornosti
    Rozpozná nápadné zmeny pri riadení a vystríha vodiča.
  • Plus pre bezpečnosť
    Pomáha zvyšovať bezpečnosť a podporuje pri predchádzaní nehodám.

Včasná výstraha pri nápadnom správaní sa pri jazde

Asistent sledovania pozornosti MAN AttentionGuard rozpozná zmeny v spôsobe riadenia a prvé známky slabnúcej pozornosti vodiča a upozorní ho na to. Od rýchlosti nad 60 km/h systém kontinuálne vyhodnocuje jazdné parametre, ako spôsob riadenia alebo narušenia jazdného pruhu a robí tak závery o pozornosti vodiča. Predpoklad je, aby bol nákladný automobil vybavený MAN systémom varovania pred vybočením z jazdného pruhu (LDW) , bezpečnostným systémom, ktorý monitoruje správne dodržiavanie jazdného pruhu. Keď MAN AttentionGuard rozpozná nápadné zmeny v spôsobe riadenia, nasleduje výstraha optickým, ako aj akustickým signálom. V medziach systému vám pomáhame pri predchádzaní nehodám.

MAN AttentionGuard je ako MAN systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu (LDW) vždy zapnutý pri naštartovaní motora. Jeho funkcia je dostupná aj v noci v medziach systému.

1
Výstraha na displeji

Keď MAN AttentionGuard zaregistruje prvé známky nekoncentrovanosti alebo nadmernej únavy, zobrazí sa vodičovi na osem sekúnd hlásenie „Jazdite pozorne!“ na displeji.

2
Akustický signál

Toto je sprevádzané akustickým signálom, ktorý zaznie raz z reproduktorov na pracovisku vodiča. Následne výstrahy automaticky zmiznú bez potreby potvrdenia.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Nakonfigurujte si svoje požadované vozidlo

Poradenstvo? Najlepšie osobne: