MAN Slovensko

MAN výstraha pri odbočovaní

MAN výstraha pri odbočovaní podporuje vodiča pri rozpoznávaní cyklistov

V skratke

  • Zaistenie strany spolujazdca
    Radarové senzory monitorujú mŕtvy uhol a ťažko prehľadné oblasti.
  • Trojstupňová výstraha
    Optické signály vystrihajú podľa toho, aký nutný je zásah vodiča.
  • Predchádzanie nebezpečným situáciám
    Vodič môže včas reagovať na hroziace kolízie – napríklad s chodcami alebo cyklistami.

Vidí oveľa viac ako dve oči

Napriek maximálnej pozornosti dve oči samy jednoducho nestačia na zachovanie plného prehľadu v hustej mestskej premávke – práve v kritických situáciách, ako je odbočovanie. Pre tieto prípady poskytuje MAN výstraha pri odbočovaní podporu pri rozpoznaní slabších účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci alebo cyklisti. Radarové senzory integrované v pravej bočnej stene presne rozpoznajú objekty v okruhu skoro 180° na zle prehľadnej strane spolujazdca. Pri riziku kolízie systém spoľahlivo vystríha vodiča v trojstupňovej kaskáde, hneď ako je rýchlosť nižšia ako 30 km/h.

1
Stupeň 1

Keď sa pohybujúci objekt nachádza v oblasti výstrahy, upozorní vodiča na situáciu svietiaci LED modul na A stĺpiku, napr. ak sa do mŕtveho uhla približujú slabší účastníci premávky.

2
Stupeň 2

Ak je predpoklad, že predbežne vypočítaný priebeh pohybu spôsobí kolíziu, spustia sa podľa naliehavosti ďalšie výstražné stupne na A stĺpiku. Stupeň 2: Svietia všetky tri LED moduly.

3
Stupeň 3

Ak je potrebný okamžitý zásah vodiča, aby sa zabránilo kolízii, nastúpi stupeň 3: Blikajú všetky tri LED svetlá sprevádzané akustickým zvukovým signálom.