MAN Slovensko

MAN pomocník ­ zmeny jazdného pruhu

Animácia MAN pomocníka zmeny jazdného pruhu

V skratke

  • Monitorovanie bočných oblastí
    Radarové senzory monitorujú oblasti vľavo a vpravo vedľa vášho autobusu.
  • Bezpečnosť pri zmene jazdného pruhu
    Systém vystríha vodiča opticky a akusticky pred nebezpečnými situáciami pri zmene pruhu.

Monitorovanie s predvídavosťou

MAN pomocník zmeny jazdného pruhu poskytuje bezpečnosť a uľahčuje manévrovanie z jedného jazdného pruhu do druhého – aj v najhustejšej premávke. Systém monitoruje pri rýchlosti nad 50 km/h pomocou radarových senzorov bočné oblasti vľavo a vpravo vedľa vozidla a pomáha tak pri bezpečnej zmene pruhu. Dosah je asi 8 metrov dopredu, cca 80 metrov dozadu, ako aj 4,5 metra zboku a tvorí okruh okolo 180°. Keď senzory rozpoznajú nebezpečnú situáciu pri začatí zmeny jazdného pruhu, vodič je včas vystríhaný – a výrazne sa znižuje riziko kolízie s inými účastníkmi premávky.

1
Stupeň 1

Keď MAN pomocník zmeny jazdného pruhu zaznamená pohybujúci sa objekt v pravej oblasti výstrahy, upozorní vodiča na situáciu svietiaci LED modul na A stĺpiku. Tak môže odhadnúť, kedy môže bezpečne zapnúť smerovku na zmenu pruhu.

2
Stupeň 2

Ak predbežne vypočítaný priebeh pohybu poukazuje na kolíziu, spustia sa podľa naliehavosti ďalšie výstražné stupne na A stĺpiku. Stupeň 2: Všetky tri LED moduly na príslušnej strane poukazujú na nebezpečenstvo.

3
Stupeň 3

Ak vodič musí okamžite zasiahnuť, aby zabránil kolízii, nastúpi stupeň 3: Blikajú všetky príslušné LED svetlá sprevádzané akustickým zvukovým signálom.