MAN Slovensko

Adap tívny tempomat (ACC)

V skratke

  • Monitorovanie vzdialenosti
    Radarové senzory rozpoznajú vzdialenosť a relatívnu rýchlosť vozidiel idúcich vpredu.
  • Prispôsobenie rýchlosti
    Aktívne sa reguluje rýchlosť, zrýchlenie a spomaľovanie vozidla a tým sa udržuje bezpečná vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla.
  • Aktívna pomoc pri jazde
    Riadiaca jednotka vypočíta najlepšiu stratégiu priblíženia a riadi moment motora a manažment brzdenia.

Bezpečný systém s odstupom

Rýchlosť sa často podceňuje a často sa preceňuje vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami. Adaptívny tempomat je schopný v rámci nastavenia samočinne regulovať rýchlosť jazdy, ako aj vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu podľa vykonaných predbežných nastavení. Používať ho možno od rýchlosti jazdy 25 km/h.

Aktívna regulácia odstupu

1
Analýza odstupu

Radarový senzor s dosahom cca 150 metrov analyzuje vzdialenosť a relatívnu rýchlosť vpredu idúcich vozidiel v rovnakom jazdnom pruhu.

2
Stratégia priblíženia

Z údajov senzora, vlastnej rýchlosti a reakcií vodiča riadiaca jednotka vypočíta najlepšiu stratégiu priblíženia a riadi moment motora a odľahčovaciu a prevádzkovú brzdu.

3
Regulácia rýchlosti

Aktívne sa reguluje rýchlosť, zrýchlenie a spomaľovanie vozidla a tým sa udržuje bezpečná vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla.

Viac informácií? Tadiaľto!

Kontaktujte nás

Poradenstvo? Najlepšie osobne: