MAN Slovensko

MAN asistent dopravnej zápchy: MAN Traffic Jam Assist

MAN asistent dopravnej zápchy: MAN Traffic Jam Assist

V skratke

  • Jazda s menšou únavou pri hustej premávke a zápche
    Asistent dopravnej zápchy udržiava diaľkový autobus v jazdnom pruhu a v potrebnej vzdialenosti od vozidla idúceho vpredu.
  • Predchádza príliš tesnému nabiehaniu a znižuje riziko kolízie
    Na diaľniciach riadi asistent dopravnej zápchy samostatne hnacie ústrojenstvo, brzdu a riadenie.
  • Komfortné ovládanie cez asistenčné menu
    Všetky relevantné informácie je možné vyvolať zobrazením na digitálnom displeji vodiča pomocou ovládania menu na multifunkčnom volante.

Uvoľnene v zápche

Zápchy môžu byť zvlášť na dlhších úsekoch únavné, navyše si však vyžadujú plnú pozornosť vodiča. MAN asistent dopravnej zápchy preberá kontinuálne vedenie vozidla v zápche a viaznucej doprave na diaľniciach. Systém zabrzdí za zastavujúcim sa vozidlom až do zastavenia a pri krátkych zastaveniach sa znovu samostatne rozbehne. Tak prevedie diaľkový autobus kontinuálne pomocou jemných zásahov do riadenia bezpečne cez každú zápchu. Tak asistent odľahčuje vodiča a podporuje väčšiu bezpečnosť v premávke stop & go.

1
Zaznamenáva vozidlá idúce vpredu

Pomocou senzora nainštalovaného v prednej časti vozidla, ako aj kamery umiestnenej za čelným sklom systém monitoruje jazdný pruh vpredu vrátane premávky pred vozidlom. Dá sa aktivovať do rýchlosti 40 km/h a môže zostať aktívny do maximálne 60 km/h.

2
Zastavenie a rozjazd

Ak sa vyskytne zápcha alebo viaznuca premávka riadi MAN asistent dopravnej zápchy sám pohon a brzdu. Pritom systém udržiava odstup od vozidla idúceho vpredu až do zastavenia. Ak sa toto zakrátko pohne, znovu sa tiež sám rozbehne.

3
Udržanie jazdného pruhu

Asistent dopravnej zápchy navyše tiež spoľahlivou udržiava jazdný pruh opatrnými zásahmi do riadenia tak, že sa orientuje podľa vodorovného dopravného značenia. Tieto jemné korekcie umožňuje systém aktívneho riadenia MAN Comfort Steering.