MAN Slovensko

MAN asistent ­ jazdy ­ v jazdnom ­ pruhu

MAN asistent jazdy v jazdnom pruhu LRA

V skratke

  • Bezpečné udržanie jazdného pruhu
    V prípade neúmyselného opustenia jazdného pruhu vystríha akusticky, hapticky a opticky.
  • Aktívny zásah
    Vráti autobus aktívne späť do jazdného pruhu a pomáha odľahčiť vodiča.
  • Zvýšenie aktívnej bezpečnosti
    Zvlášť na monotónnych úsekoch trasy.

Opatrne späť do správneho pruhu

Účinne podporuje vodiča pri udržiavaní jazdného pruhu: Voliteľný MAN asistent jazdy v jazdnom pruhu (LRA) monitoruje udržiavanie jazdného pruhu nielen pomocou vodorovného dopravného značenia, ale tiež v prípade potreby autobus aktívne a opatrne vráti späť do správneho pruhu. Inteligentný systém tak odľahčuje vodiča a môže tým pomôcť výrazne znížiť riziká nehody v dôsledku neúmyselného vybočenia z vozovky.

1
Kombinácia z troch systémov

Asistent jazdy v jazdnom pruhu pomáha vodičovi pri udržiavaní jazdného pruhu navyše aktívnym vrátením do jazdného pruhu. Systém pritom kombinuje funkciu výstrahy pri opustení jazdného pruhu s elektronicky ovládaným systémom riadenia MAN Comfort Steering.

Od rýchlosti 60 km/h monitoruje pomocou kamery za čelným sklom kontinuálne ľavé a pravé vodorovné dopravné značenie – a kontroluje tak udržiavanie jazdného pruhu. Asistent jazdy v jazdnom pruhu tak zvyšuje aktívnu bezpečnosť na monotónnych úsekoch diaľnice a pomáha predchádzať nehodám.

2
Aktívne vrátenie späť

Ak hrozí, že vozidlo opustí určený pruh bez aktivovania smerovky, systém vodiča vystríha akusticky alebo hapticky. Okrem toho dostane aj vizuálne pokyny svietiacimi značkami na digitálnom 12“ displeji. Ak sa nedostaví zodpovedajúca reakcia vodiča, systém riadenia MAN Comfort Steering opatrne zasiahne a vráti diaľkový autobus samočinne späť do pruhu.

Pritom systém spoľahlivo zohľadňuje možné prekážky na základe dodatočného spracovania radarových údajov. Upravený moment riadenia môže vodič kedykoľvek prekonať.