MAN Slovensko

Zvýšená bezpečnosť v cestnej premávke s asistenčnými systémami MAN

Inovatívne a efektívne systémy – pomoc v každej situácii

Tempomaty
 • Monitorovanie a regulácia vzdialenosti od premávky vpredu
 • Prispôsobenie rýchlosti
 • Aktívna pomoc pri jazde
Viac
 • Predvídavá jazda: Vopred zaznamenáva topografiu priebehu trasy
 • Zvýšená úspora paliva prispôsobením spôsobu jazdy a stratégie radenia
Viac
Asistent sledovania pozornosti
 • Monitorovanie správania vodiča
 • Optická a akustická výstraha pri nápadných zmenách v spôsobe riadenia
 • Komunikuje s inými asistenčnými systémami
Viac
Podpora brzdenia
Elektronická kontrola bŕzd
 • Stabilita a riaditeľnosť pri núdzovom brzdení
 • Žiadne vybočenie vozidla pri strate trakcie
 • Konštantné udržiavanie rýchlosti pri jazde z kopca
Viac
 • Vystríha vodiča v situáciách núdzového brzdenia
 • Automaticky zastaví vozidlo v prípade nebezpečenstva
 • Vystríha premávku vzadu pomocou núdzového blikania
Viac
Podpora riadenia
Elektronická kontrola stability
 • Dynamická stabilita pri kritických jazdných situáciách
 • Zabraňuje prevráteniu vozidla
 • Podpora pri nebezpečenstve pomocou pretáčavosti alebo nedotáčavosti
Viac
 • Podpora vodiča na bezpečné udržanie v jazdnom pruhu
 • Adaptívna filozofia výstrahy
Viac

Asistenčné systémy MAN – bezpečne do cieľa

Máte otázky?

Poradenstvo? Najlepšie osobne: