MAN Slovensko

Zvýšená bezpečnosť v cestnej premávke s asistenčnými systémami MAN

Inovatívne a efektívne systémy – pomoc v každej situácii

Tempomaty
Adaptívny tempomat (ACC)
 • Monitorovanie a regulácia vzdialenosti od premávky vpredu
 • Prispôsobenie rýchlosti
 • Aktívna pomoc pri jazde
Viac
Tempomat s podporou GPS: MAN EfficientCruise
 • Predvídavá jazda: Vopred zaznamenáva topografiu priebehu trasy
 • Zvýšená úspora paliva prispôsobením spôsobu jazdy a stratégie radenia
Viac
MAN asistent dopravnej zápchy
 • Samostatne riadi pohon, brzdu a riadenie
 • V zápche a viaznucej premávke udržiava odstup od vozidla vpredu a jazdný pruh
 • V prípade potreby zabrzdí až do zastavenia a pri krátkych zastaveniach sa sám znovu rozbehne
Viac
Asistent sledovania pozornosti
Systém na monitorovanie únavy vodiča MAN AttentionGuard
 • Monitorovanie správania vodiča
 • Optická a akustická výstraha pri nápadných zmenách v spôsobe riadenia
 • Komunikuje s inými asistenčnými systémami
Viac
Digitálny systém náhrady zrkadiel: MAN OptiView
 • Digitálne vonkajšie kamery nahrádzajú ramená zrkadiel
 • Rozšírené zorné pole s výrazne zníženým mŕtvym uhlom
 • Zobrazenia na displeji sa automaticky prispôsobia svetlosti okolia
Viac
MAN rozpoznanie dopravných značiek
 • Spoľahlivo rozpozná aktuálne platné predpisy
 • Vystríha vodiča, napr. pri prekročení rýchlosti
 • Pomáha zvyšovať bezpečnosť a odbremeňuje vodiča
Viac
MAN pomocník zmeny jazdného pruhu
 • Monitoruje oblasti vľavo a vpravo vedľa autobusu
 • Vystríha pri zmene pruhu pred nebezpečnými situáciami
 • 3-stupňová výstraha pomocou LED modulov v A stĺpikoch
Viac
Podpora brzdenia
Elektronická kontrola bŕzd
 • Stabilita a riaditeľnosť pri núdzovom brzdení
 • Žiadne vybočenie vozidla pri strate trakcie
 • Konštantné udržiavanie rýchlosti pri jazde z kopca
Viac
Asistenčný systém núdzového brzdenia (EBA)
 • Vystríha vodiča v situáciách núdzového brzdenia
 • Automaticky zastaví vozidlo v prípade nebezpečenstva
 • Vystríha premávku vzadu pomocou núdzového blikania
Viac
Podpora riadenia
Elektronická kontrola stability
 • Dynamická stabilita pri kritických jazdných situáciách
 • Zabraňuje prevráteniu vozidla
 • Podpora pri nebezpečenstve pomocou pretáčavosti alebo nedotáčavosti
Viac
Asistent vedenia stopy (LDW)
 • Podpora vodiča na bezpečné udržanie v jazdnom pruhu
 • Adaptívna filozofia výstrahy
Viac
MAN asistent jazdy v jazdnom pruhu LRA
 • Podpora vodiča na bezpečné udržanie v jazdnom pruhu
 • Vystríha pred neúmyselným opustením jazdného pruhu
 • Aktívne vráti vozidlo späť do pruhu
Viac
MAN výstraha pri odbočovaní
 • Monitoruje zle prehľadné oblasti na strane spolujazdca
 • Vystríha pri odbočovaní pred nebezpečnými situáciami
 • 3-stupňová výstraha pomocou LED pásu v A stĺpiku
Viac

Asistenčné systémy MAN – bezpečne do cieľa

Máte otázky?

Poradenstvo? Najlepšie osobne: