MAN Slovensko

Asistent ­ vedenia stopy (LDW)

V skratke

  • Precízne rozpoznanie stopy
    V prípade neúmyselného prejdenia vodorovného dopravného značenia zaznie akustický signál.
  • Adaptívna filozofia výstrahy
    Systém sa automaticky nastaví pre krajiny s premávkou na pravej a ľavej strane.

Ako ťahaný za nitku

Viac bezpečnosti v cestnej premávke vďaka ešte presnejšiemu rozpoznávaniu jazdného pruhu: Vďaka najnovšej kamerovej technológii monitoruje asistent vedenia stopy (Lane Departure Warning) udržiavanie jazdnej stopy ešte spoľahlivejšie ako kedykoľvek predtým. V prípade, že autobus prekročí vodorovné dopravné značenie bez použitia smerovky, systém vedenia stopy na túto skutočnosť upozorní vodiča jednoznačným akustickým signálom a tým pomáha minimalizovať nebezpečenstvo nehody.

Systém vedenia stopy v prehľade

1

Keď autobus prejde vodorovné dopravné značenie bez stlačenia smerovky, je vodič vystríhaný jednoznačným akustickým signálom.

2

Asistenčný systém sa aktivuje automaticky od rýchlosti 60 km/h a zohľadňuje tiež skutočnosť, že mnohí vodiči úžitkových vozidiel z bezpečnostných dôvodov uprednostňujú jazdu na vonkajšej strane jazdného pruhu a vystríha na tejto strane vozidla neskôr.

3

Systém sa automaticky nastaví pre krajiny s premávkou na pravej a ľavej strane. Vodič tak môže využívať výhody adaptívnej výstražnej technológie.

Viac informácií? Tadiaľto!

Kontaktujte nás

Poradenstvo? Najlepšie osobne: